Kế toán tổng hợp

Trần Hoàng Hậu

New Member
Hội viên mới
Hãng thời trang công sở Valleysa cần tuyển: 02 kế toán tổng hợp.
+ Yêu cầu:
- Kiểm tra đối chiếu số liệu, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
- Tập hợp chi phí và tính giá thành
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế cho Công ty và trung tâm.
-Theo dõi công nợ và quản lý toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
- Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
- Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại kho.
- Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
- Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ.
+ Quyền lợi:
- Mức lương hấp dẫn, phụ cấp ăn trưa, được hưởng các chế độ theo luật lao động.
+ Liên hệ: Ms. Hậu: 0906236665; mail: hoanghau.iha@gmail.com
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top