Kế toán tăng,giảm TSCĐ

Cicici

New Member
Hội viên mới
Mn giúp em với ạ
Bộ phận XDCB bàn giao khu nhà văn phòng, đầu tư bằng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Giá trị quyết toán công trình là 360.000.000, thời gian sử dụng 20 năm.
2. Mua 1 thiết bị sản xuất, tổng số tiền thanh toán là 550.000.000 (trong đó thuế GTGT 10%). Chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử đã chi bằng tiền mặt cả thuế GTGT 10% là 4.400.000. Thiết bị này được đầu tư bằng quỹ đầu tư phát trển, dự kiến sử dụng 12 năm.
3. Mua 1 thiết bị sản xuất dùng cho quản lý doanh nghiệp theo tổng số tiền thanh toán là 66.000.000 (trong đó thuế GTGT 10%). Doanh nghiệp vay dài hạn để thanh toán. Thời gian sử dụng thiết bị này là 4 năm.
4. Dùng tiền gửi ngân hàng thuộc vốn đầu tư XDCB mua 1 dây chuyền công nghệ sản xuất theo tổng số tiền thanh toán là 715.000.000 (trong đó thuế GTGT 10%) và hiện đang thuê lắp đặt. Chi phí lắp đặt phải trả theo giá chưa thuế GTGT là 14.800.000, thuế GTGT 10%, thời gian sử dụng là 10 năm.
5. Mua 1 phần mềm máy tính, giá mua chưa thuế GTGT 10% là 35.000.000. TSCĐ, doanh nghiệp đã thanh toán bằng chuyển khoản lấy từ nguồn vốn kinh doanh, thời gian sử dụng là 5 năm.

Yêu cầu Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top