kế toán khách sạn nhà nghỉ--định khoản giúp em với

nhilamhp

New Member
Hội viên mới
MÔN: KẾ TOÁN CÁC NGÀNH KDĐB
Bộ phận bán hàng của khách sạn A, hach toán hàng tồn kho theo phương pháp KKTX, tính thuế GTGT theo PP khấu trừ. Trong tháng 5/200X có tài liệu sau: (đơn vị tính 1000 VNĐ).
1. Ông Nguyễn Văn B ký hợp đồng số 55, ngày 10/3, đặt 60 mâm cỗ cho tiệc cưới ngày 15/5/200X. Đơn giá: 1.650 (bao gồm cả thuế GTGT). Ông B đặt trước 20.000 bằng tiền mặt (phiếu thu số 119, ngày 14/3).
2. Chi phí phát sinh ở bộ phận nhà hàng như sau:
2.1 Hóa đơn GTGT số 5007, ngày 15/5, nhà hàng mua thức phẩm chuẩn bị cỗ cưới cho hợp đồng số 55, ngày 10/3: Giá mua chưa thuế: 10.000, thuế GTGT 10%, thanh toán bằng tiền mặt (Phiếu chi số 149, ngày 15/5).
2.2 Bảng kê thu mua thực phẩm để thực hiện hợp đồng số 55, ngày 10/3: 10.500, thanh toán bằng tiền tạm ứng (bảng kê thanh toán tạm ứng số 40, ngày 16/5).
2.3 Hóa đơn tiền điện GTGT số 42790, ngày 19/5, tiền điện chưa thuế: 4.600, thuế GTGT 10%, phiếu chi số 150, nhày 19/5.
2.4 Hóa đơn tiền nước GTGT số 01680, ngày 20/5, tiền nước chưa thuế : 850, thuế GTGT 5%, phiếu chi số 151,ngày 20/5.
2.5 Hóa đơn GTGT ( dịch vụ) số 152987, ngày 20/5, thanh toán cước điện thoại tháng 4, Giá cước chưa thuế: 1.880. Thuế GTGT 10%, phiếu chi số 152, ngày 20/5.
2.6 Phiếu chi số 153, ngày 20/5 chi mua gia vị cho nhà hàng : 200.
2.7 Phiếu chi số 154, ngàu 20/5 chi mua ga cho nhà hàng: 800.
2.8 Bảng phân bổ tiền lương tháng 2:
- Lương cho đầu bếp và nhân viên chạy bàn: 40.000
- Lương nhân viên quản lý bộ phận nhà hàng: 10.000
- Bảo hiểm và KPCĐ trích theo tỷ lệ quy định.
2.9 Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ, khấu hao TSCĐ ở bộ phận nhà hàng: 70.150.
2.10 Bảng kê thanh toán tạm ứng mua thực phẩm cho nhà hàng (bảng kê số 41, ngày 31/5): 15.000.
3. Tổng hợp kinh doanh bộ phận buồng:
3.1 thanh lý hợp đồng số 55, ngày 10/3 với ông B, hóa đơn GTGT số 56, ngày 15/5:
- Giá chưa thuế : 90.000
- Thuế GTGT : 9000
- Công ty C thanh toán nốt bằng tiền mặt (Phiếu thu số 321, ngày 15/5).
3.2 Bảng kê số 5- Doanh thu khách lưu động của nhà hàng tháng 5: 154.000 (bao gồm cả thuế GTGT). Phiếu thu tiền mặt số 322, ngày 31/5.

Yêu cầu
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
2. Xác định lợi nhuận gộp của HĐKD dịch vụ tại nhà hàng.
3. Mở số Nhật ký chi tiền, Nhật ký thu tiền
 

Đính kèm

  • MÔN.doc
    33.5 KB · Lượt xem: 714
Ðề: kế toán khách sạn nhà nghỉ--định khoản giúp em với

Định khoản cái nè ko khó lắm mà:
1. Mua nvl để làm đồ cưới cho ông B: nợ 152/133 có 111
2. Tạm ứng cho nhân viên để mua thực phẩm : nợ 6421 có 141
3,4,5 đều hạch toán nợ 6422/133 có 111
6. Mua gia vị cho vào nvl nợ 152/133 có 111
7. Mua gas cho vào Nợ 6422/133 có 111
8. Phân bổ lương nợ 6421/6422 có 334. Trích BH: nợ 334/6421/6422 có 338
9. Khấu hao TSCĐ: nợ 6422( hoặc 6421 theo mục đích sử dụng cho bộ phận nào )/ có 214
10. Hoàn ứng: Nợ 1111 có 141
11. Mình chưa hiểu về việc thanh lý này cho lắm theo mình thì hạch toán: Nợ 111/ có 5111/33311
12> Doanh thu: Nợ 131 có 5111 có 33311
Hi còn mấy cái kia chắc bạn làm được rùi chứ :)
 
Ðề: kế toán khách sạn nhà nghỉ--định khoản giúp em với

1. Định khoản các nghiệp vụ phát sinh:
1- Nợ TK 111/có TK 131(chi tiết Ông B): 20tr
2.1 - Nợ TK 152, Nợ TK 1331/có TK 111: 11tr
2.2 - Nợ TK 152/có TK 141: 10tr,5
2.3 - Nợ TK 6427, Nợ TK 1331/ có TK 111: 4tr,6(1+10%) (theo QĐ 48)
2.4 - Nợ TK 6427, Nợ TK 1331/ Có TK 111: 0.85 (1+5%)
2.5 - Nợ TK 6427, Nợ TK 1331/ Có TK 111: 1tr,88 (1+10%)
2.6 - Nợ TK 152/Có TK 111: 0.2tr
2.7 - Nợ TK 6427/có TK 111: 0.8tr
2.8:
- Nợ TK 6421/có TK 334: 40tr
- Nợ TK 6421/Có TK 334: 10tr
- Nợ TK 6421(32.5%*40tr)/Có TK 334(23%*40tr)có TK 334(9.5%*40tr)
- Nợ TK 6427(32.5%*10tr)/Có TK 334(23%*10tr)có TK 334 (9.5%*10tr)
2.9: Nợ TK 6421/Có TK 214: 70tr,15
2.10: Nợ TK 111/ Có TK 141: 15tr
3.1: Nợ TK 131(99tr)/Có TK 511(90tr)Có TK 33311(9tr)
- Nợ TK 111/ Có TK 131 : 79tr
3.2: Nợ TK 131: 154tr/Có TK 511: 140tr, Có TK 3331: 14tr
- Nợ TK 111/ Có TK 131: 154tr
Từ phần hạch toán trên bạn có thể xác định lãi lỗ cty dựa vào công thức: Lãi trước thuế= Doanh thu - chi phí
phần sổ thì bạn cứ thế cho từng định khoản vào sổ tương ứng thôi. Chúc bạn làm bài tốt.
 
Ðề: kế toán khách sạn nhà nghỉ--định khoản giúp em với

em nghĩ bài nay định khoản ntn:
nv1: nợ 111/có 131
nv2:
2.1 nợ 621, 133/ có 111
2.2nợ 621/có 141
2.3 nợ 627,133/có 111
2.4 nợ 627,133 / có 111
2.5 nợ 627, 133 / có 111
2.6 nợ 621/ có 111
2.7 nợ 627 / có 111
2.8 nợ 622, 627 / có 334
* nợ 622, 627, 334 / có 338
2.9 nợ 627 / có 214
2.10 nợ 621 / có 141
3.
3.1 nợ 111, 131 / có 511, 333
3.2 nợ 111 / có 511, 333
em đk như vậy có đúng không ạ ????
 
Ðề: kế toán khách sạn nhà nghỉ--định khoản giúp em với

mình cũng đang cần cái này...cám ơn bạn nhé
 
Ðề: kế toán khách sạn nhà nghỉ--định khoản giúp em với

ớ thế ko có giá vốn ah các bạn?
 
Ðề: kế toán khách sạn nhà nghỉ--định khoản giúp em với

NV 1: Nợ Tk 131(B): 99.000
Có Tk 5113: 90.000
Có TK 33311: 9.000
b, Nợ TK 111: 20.000
Có Tk 131(B): 20.000
2.1: Nợ TK 1521:10.000
Nợ Tk 1331: 1.000
Có TK 1111: 11.000
 
Ðề: kế toán khách sạn nhà nghỉ--định khoản giúp em với

Chào cả nhà,e là sinh viên mới ra trường chuẩn bị đi làm kế toán trong khách sạn,nhưng e không bik chuẩn bị những zì vê ngành này,cho e hỏi a chị nào có tài liệu về kế toán nganh nhà hàng khách sạn thì cho e tham khảo ,e cảm ơn nhiều
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top