Kế toán giá thành trong công ty may gia công và may mặc xuất khẩu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
kE tOAN gIA tHANH.jpg

Đặc thù chính về sản xuất của đơn vị nhận may gia công

 • Đơn vị thuê gia công đặt gia công theo từng đơn đặt hàng
 • Nguyên vật liệu chính (thường là vải vóc) được đơn vị thuê gia công cung cấp cho đơn vị nhận gia công. Chính vì vậy đơn vị nhận gia công không phải theo dõi giá vốn của NVL chính
 • Đơn vị nhận gia công bỏ ra các chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung (phụ liệu, máy móc, điện nước…) để thực hiện công việc gia công nên giá thành gia công chỉ bao gồm 2 loại yếu tố chi phí này
 • Khi nhận gia công thì thường có đơn giá gia công của từng mặt hàng theo đơn hàng gia công hoặc đưa ra dự kiến đơn giá lương gia công của công nhân theo từng sản phẩm
 • Hàng sau khi đã gia công xong đươc xuất trở lại cho đơn vị thuê gia công. Đơn vị thuê gia công sẽ kiểm tra hàng và thực hiện nhận hàng hoặc xuất trả lại
Đặc thù về quy trình sản xuất gia công may mặc và giá thành
 • Khi gia công thì thường chia làm nhiều công đoạn, khi thực hiện xong công đoạn này sẽ thực hiện điều chuyển tiếp sang công đoạn sau
 • Mỗi công đoạn tương ứng với 1 phân xưởng, tổ hoặc khu vực sản xuất. Vì vậy dễ dàng xác định các chi phí trực tiếp cho từng công đoạn
 • Khi tính giá thành thì chỉ tính sản phẩm cuối cùng
 • Khi có dở dang thì thường là dở dang trên dây truyền sản xuất
QUY TRÌNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH MAY GIA CÔNG

Đơn hàng gia công, NVL nhận gia công, thành phẩm gia công
 • Phòng kế toán tiếp nhận đơn hàng gia công từ phòng ban khác (phòng kinh doanh, ban giám đốc…) và cập nhât thông tin đơn hàng (khách hàng, các mặt hàng đặt, số lượng, đơn giá, ngày giao hàng dự kiến, các NVL tiếp nhận, số lượng, ngày giao NVL)
 • Phòng kỹ thuật định giá tiền lương theo từng sản phẩm hoặc chi tiết sản phẩm theo công đoạn (nếu tính lương theo sản phẩm). Phòng kế toán tiếp nhận tổng đơn giá tiền lương theo từng sản phẩm
 • Lập phiếu nhâp kho NVL khi nhận được NVL từ đơn vị thuê gia công theo đơn hàng. Chỉ có số lượng, không có giá vốn
 • Lập phiếu xuất kho NVL cho gia công. Chỉ có số lượng, không có giá vốn
 • Kế toán lên báo cáo theo dõi giữa NVL nhận được thực tế so với NVL ghi trên đơn hàng và chênh lệch
 • Kế toán lên báo cáo theo dõi NVL thực tế nhận và NVL thực tế xuất, chênh lệch
 • Kế toán lập phiếu nhập kho thành phẩm gia công và lên báo cáo thành phẩm gia công thực tế sản xuất so với số lượng trên đơn hàng và so sánh
 • Kế toán lập phiếu xuất kho thành phẩm cho đơn vị thuê gia công chi tiết theo đơn đăt hàng
Tập hợp chi phí lương và chi phí sản xuất chung

 • Chi phí lương: Hạch toán và tập hợp chi phí lương cho sản xuất vào cuối kỳ. Có thể chi tiết cho từng đơn hàng, công đoạn hoặc tập hợp chung
 • Chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước:Trích khấu hao theo tháng và phân bổ giá trị khấu hao cho sản xuất.
 • Chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí NVL phụ và chi phí bằng tiền khác: Hạch toán vào chi phí sản xuất
Lưu ý: Một số trường hợp xưởng may gia công được chia làm nhiều phân xưởng hoặc khu vực may, các TSCĐ, CCDC và nhân công mỗi phân xưởng may là độc lập thì kế toán có thể tập hợp chi phí lương, TSCĐ, CCDC trực tiếp cho phân xưởng đó. Đối với các TSCĐ, CCDC, chi phí sản xuất chung khác là chi phí sản xuất nhưng không xác định cho phân xưởng nào thì kế toán tập hợp chung. Đối với các TSCĐ, CCDC, chi phí chung là chi phí doanh nghiệp (cho cả sản xuất và văn phòng) thì kế toán phải bóc tách ra tương ứng.

Xác định và cập nhật dở dang: Xác định số lượng, giá trị dở dang chi tiết theo kiểm kê, ước tính

Bút toán phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung và tính giá thành


Phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung: Thông thường kế toán nên chọn 1 tiêu thức phân bổ dùng chung cho 2 loại yếu tố chi phí này. Nếu đưa ra được đơn giá tiền lương thì có thể phân bổ theo tỷ lệ đơn giá tiền lương. Ngoài ra có thể phân bổ theo đơn giá gia công cho từng sản phẩm

Kế toán tính giá thành sản phẩm:

Giá thành sản phẩm i = Chi phí lương i + chi phí sản xuất chung i
Giá thành đơn hàng = Tổng giá thành các sản phẩm trong đơn hàng

MỘT SỐ BÁO CÁO PHỤC VỤ QUẢN LÝ GIÁ THÀNH GIA CÔNG

Báo cáo sản xuất:
 • Báo cáo nhu cầu NVL: NVL kế hoạch, NVL thực nhận và so sánh
 • Báo cáo sử dụng NVL: NVL thực nhận, NVL xuất sản xuất và so sánh
 • Báo cáo tồn kho nhóm chỉ tiêu theo đơn hàng
Báo cáo chi phí sản xuất:
 • Báo cáo tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn
 • Báo cáo chi tiết, tổng hơp chi phí lương, chi phí chung, khoản mục phí
Báo cáo giá thành:
 • Giá thành theo sản phẩm, theo đơn hàng
 • Bảng tính giá thành: thể hiện chi phí cấu thành sản phẩm theo từng Yếu tố chi phí, giá thành đơn vị, tổng chi phí, dở dang
Báo cáo đơn hàng:
 • Báo cáo thực hiện đơn hàng: Số lượng gia công theo đơn hàng, số lượng thực tế giao hàng và so sánh
 • Báo cáo doanh số, lãi lỗ theo đơn đăt hàng
Người lập tài liệu: Kế Toán Giá Thành Sđt: 0937 89 89 06
Email: ketoangiathanh.vn@gmail.com
 

quyennguyen123

New Member
Hội viên mới
Cảm ơn bài viết của anh.
Nếu anh có thể cho file mềm để em tham khảo thì tốt quá.
 

duonglankt9x

New Member
Hội viên mới
anh ơi anh có thể cho e xin file mềm về cách tính giá thành đơn vị nhận gia công được không . Em đang rất cần . Đau đầu về hàng gia công này quá ạ . EM cảm ơn a nhiều
 

thuhienbn_91

New Member
Hội viên mới
Anh DatLam ơi, anh cho em xin file mềm tính giá thành để tham khảo được không ạ? Công ty em làm về gia công miếng dính điện thoại, cả xuất khẩu và gia công nội địa, khá giống với mô hình công ty may gia công, xuất khẩu. Em chưa có kinh nghiệm nên bắt tay vào làm thấy rối quá ạ.
 

thuhienbn_91

New Member
Hội viên mới
Bạn có thể để lại thông tin liên hệ mình gửi tài liệu. Bên mình làm cho rất nhiều đơn vị về gia công, mô hình may gia công. Bạn có thể tham khảo khá nhiều công ty may ở hưng yên, ninh bình, bắc giang, bắc ninh.
Dạ, mừng quá anh ơi. Anh gửi cho em xin tài liệu tham khảo vào địa chỉ email: ntth12.9.1991@gmail.com với ạ.
Em cảm ơn anh nhiều lắm lắm.
 

hoangtam2602

New Member
Hội viên mới
Ban vui long cho minh xin tai lieu voi. Gui giup minh qua mail tamnv2209@gmail.com minh cam on ban.

Đặc thù chính về sản xuất của đơn vị nhận may gia công

 • Đơn vị thuê gia công đặt gia công theo từng đơn đặt hàng
 • Nguyên vật liệu chính (thường là vải vóc) được đơn vị thuê gia công cung cấp cho đơn vị nhận gia công. Chính vì vậy đơn vị nhận gia công không phải theo dõi giá vốn của NVL chính
 • Đơn vị nhận gia công bỏ ra các chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung (phụ liệu, máy móc, điện nước…) để thực hiện công việc gia công nên giá thành gia công chỉ bao gồm 2 loại yếu tố chi phí này
 • Khi nhận gia công thì thường có đơn giá gia công của từng mặt hàng theo đơn hàng gia công hoặc đưa ra dự kiến đơn giá lương gia công của công nhân theo từng sản phẩm
 • Hàng sau khi đã gia công xong đươc xuất trở lại cho đơn vị thuê gia công. Đơn vị thuê gia công sẽ kiểm tra hàng và thực hiện nhận hàng hoặc xuất trả lại
Đặc thù về quy trình sản xuất gia công may mặc và giá thành
 • Khi gia công thì thường chia làm nhiều công đoạn, khi thực hiện xong công đoạn này sẽ thực hiện điều chuyển tiếp sang công đoạn sau
 • Mỗi công đoạn tương ứng với 1 phân xưởng, tổ hoặc khu vực sản xuất. Vì vậy dễ dàng xác định các chi phí trực tiếp cho từng công đoạn
 • Khi tính giá thành thì chỉ tính sản phẩm cuối cùng
 • Khi có dở dang thì thường là dở dang trên dây truyền sản xuất
QUY TRÌNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN GIÁ THÀNH MAY GIA CÔNG

Đơn hàng gia công, NVL nhận gia công, thành phẩm gia công
 • Phòng kế toán tiếp nhận đơn hàng gia công từ phòng ban khác (phòng kinh doanh, ban giám đốc…) và cập nhât thông tin đơn hàng (khách hàng, các mặt hàng đặt, số lượng, đơn giá, ngày giao hàng dự kiến, các NVL tiếp nhận, số lượng, ngày giao NVL)
 • Phòng kỹ thuật định giá tiền lương theo từng sản phẩm hoặc chi tiết sản phẩm theo công đoạn (nếu tính lương theo sản phẩm). Phòng kế toán tiếp nhận tổng đơn giá tiền lương theo từng sản phẩm
 • Lập phiếu nhâp kho NVL khi nhận được NVL từ đơn vị thuê gia công theo đơn hàng. Chỉ có số lượng, không có giá vốn
 • Lập phiếu xuất kho NVL cho gia công. Chỉ có số lượng, không có giá vốn
 • Kế toán lên báo cáo theo dõi giữa NVL nhận được thực tế so với NVL ghi trên đơn hàng và chênh lệch
 • Kế toán lên báo cáo theo dõi NVL thực tế nhận và NVL thực tế xuất, chênh lệch
 • Kế toán lập phiếu nhập kho thành phẩm gia công và lên báo cáo thành phẩm gia công thực tế sản xuất so với số lượng trên đơn hàng và so sánh
 • Kế toán lập phiếu xuất kho thành phẩm cho đơn vị thuê gia công chi tiết theo đơn đăt hàng
Tập hợp chi phí lương và chi phí sản xuất chung

 • Chi phí lương: Hạch toán và tập hợp chi phí lương cho sản xuất vào cuối kỳ. Có thể chi tiết cho từng đơn hàng, công đoạn hoặc tập hợp chung
 • Chi phí khấu hao TSCĐ, CCDC, chi phí trả trước:Trích khấu hao theo tháng và phân bổ giá trị khấu hao cho sản xuất.
 • Chi phí điện, nước, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí NVL phụ và chi phí bằng tiền khác: Hạch toán vào chi phí sản xuất
Lưu ý: Một số trường hợp xưởng may gia công được chia làm nhiều phân xưởng hoặc khu vực may, các TSCĐ, CCDC và nhân công mỗi phân xưởng may là độc lập thì kế toán có thể tập hợp chi phí lương, TSCĐ, CCDC trực tiếp cho phân xưởng đó. Đối với các TSCĐ, CCDC, chi phí sản xuất chung khác là chi phí sản xuất nhưng không xác định cho phân xưởng nào thì kế toán tập hợp chung. Đối với các TSCĐ, CCDC, chi phí chung là chi phí doanh nghiệp (cho cả sản xuất và văn phòng) thì kế toán phải bóc tách ra tương ứng.

Xác định và cập nhật dở dang: Xác định số lượng, giá trị dở dang chi tiết theo kiểm kê, ước tính

Bút toán phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung và tính giá thành


Phân bổ chi phí lương, chi phí sản xuất chung: Thông thường kế toán nên chọn 1 tiêu thức phân bổ dùng chung cho 2 loại yếu tố chi phí này. Nếu đưa ra được đơn giá tiền lương thì có thể phân bổ theo tỷ lệ đơn giá tiền lương. Ngoài ra có thể phân bổ theo đơn giá gia công cho từng sản phẩm

Kế toán tính giá thành sản phẩm:

Giá thành sản phẩm i = Chi phí lương i + chi phí sản xuất chung i
Giá thành đơn hàng = Tổng giá thành các sản phẩm trong đơn hàng

MỘT SỐ BÁO CÁO PHỤC VỤ QUẢN LÝ GIÁ THÀNH GIA CÔNG

Báo cáo sản xuất:
 • Báo cáo nhu cầu NVL: NVL kế hoạch, NVL thực nhận và so sánh
 • Báo cáo sử dụng NVL: NVL thực nhận, NVL xuất sản xuất và so sánh
 • Báo cáo tồn kho nhóm chỉ tiêu theo đơn hàng
Báo cáo chi phí sản xuất:
 • Báo cáo tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn, chi phí trả trước dài hạn
 • Báo cáo chi tiết, tổng hơp chi phí lương, chi phí chung, khoản mục phí
Báo cáo giá thành:
 • Giá thành theo sản phẩm, theo đơn hàng
 • Bảng tính giá thành: thể hiện chi phí cấu thành sản phẩm theo từng Yếu tố chi phí, giá thành đơn vị, tổng chi phí, dở dang
Báo cáo đơn hàng:
 • Báo cáo thực hiện đơn hàng: Số lượng gia công theo đơn hàng, số lượng thực tế giao hàng và so sánh
 • Báo cáo doanh số, lãi lỗ theo đơn đăt hàng
Người lập tài liệu: Kế Toán Giá Thành Sđt: 0937 89 89 06
Email: ketoangiathanh.vn@gmail.com
 

TrangKTB

New Member
Hội viên mới
DatLam cho mình xin file mềm tài liệu với, Cty mình là đơn vị nhận may gia công, có phần mềm tính giá thành may gia công thì cho mình xin luôn nhé. mail của mình là nguyentrangtb86@gmail.com
 

conmat

New Member
Hội viên mới
cho em xin tài liệu và file mềm tính giá thành với ah
Em cảm ơn nhiều
Doanh nghiệp em làm thương mại: Mua sp trong nước và xuất khẩu
Email của em: jennyitcnguyen@gmail.com
 

Tùn Tìn

New Member
Hội viên mới
Mình mới tham gia diễn đàn. Đang tìm hiểu thông tin về vấn để này. Chia sẻ của bạn thật hữu ích.
Mình cũng muốn xin tài liệu để tham khảm khảo.
Làm phiền bạn gửi giúp mình vào mail: ngohuyen.fighting@gmail.com
Xin chân thành cảm ơn!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top