Kế toán chi phí và cách tăng chi phí trong DN

michanhchanh

Member
Hội viên mới
Kế toán chi phí là một loại hình kế toán được các nhà quản trị quan tâm và chú ý đến nhiều nhất. Loại kế toán này sẽ cho doanh nghiệp biết được tình hình hoạt động và lợi nhuận của công ty đến từ những hoạt động hay do sản phẩm nào mang lại. Thêm vào đó, kế toán chi phí cũng giúp doanh nghiệp tránh được việc phân bổ những chi phí quản lí chung một cách tùy tiện gây hạn chế việc sinh lời hay giảm thu nhập tính thuế cho doanh nghiệp.

Sau đây, mình sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về loại hình kinh tế này thông qua bài viết dưới đây.

Đầu tiên, hãy cùng sợ lược qua những kiến thức cơ bản về kế toán chi phí nhé!

1. Kế toán chi phí là gì?

Kế toán chi phí là một chi nhánh của kế toán, có nhiệm vụ lưu chép các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

*Những nguyên tắc kế toán:

- Kế toán tiền lương và các khoản tương đương tiền

- Kế toán tồn kho

- Kế toán khấu hao

- Các hình thức cho thuê

- Nguyên tắc chi phí giá gốc

- Kế toán chi phí


2. Xác định chi phí

- Đối với doanh nghiệp thì mỗi một khoảng tiền được bỏ ra nhằm thu về lợ nhuận thì được xem là chi phí.

- Theo Luật thế thì “ 1 khoản chi phí của DN muốn được tính là chi phí để xác định thu nhập chịu thế thì phải đáp ứng đủ điều kiện ràng buộc của luật thuế: hợp lý, hợp lệ theo luật thuế” è Khi tính Thu nhập chịu thuế thì khoản chi phí hay thu nhập nào không phù hợp với luật thuế phải loại ra. Còn việc hạch toán kế toán thì thực hiện theo chuẩn mực kế toán.


3. Cách tăng chi phí đối với doanh nghiệp vận tải

- Định mức xăng dầu

- Tăng lương cho nhân viên

- Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

- Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế

- Khấu hao nhanh TSCĐ


4. Cách tăng chi phí đối với doanh nghiệp xây dựng

- Điều chỉnh lại dự toán

- Tăng lương cho nhân viên

- Lưu ý vấn đề chuyển lỗ của các năm trước

- Nắm được thông tư miễn giảm, ưu đãi thuế

- Khấu hao nhanh TSCĐ

*Căn cứ:

+ Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các khoản chi được trừ và các khoản không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

+ Điểm 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điểm 2 3 1 Khoản 2 Điều 6 Thông tú 78/2014/TT-BTC quy định những khoản chi không được trừ.


Chúc Anh/Chị làm việc tốt!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top