Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi songtu, 10/2/14.

 1. songtu

  songtu ---Mặc kệ đời --- Hội viên mới

  Công ty em thành lập tháng 4/2012. Khi ra QĐ kê khai theo quý thì bên em chưa đủ điều kiện nên năm 2013 bên em vẫn kê khai theo tháng.

  Giờ sang2014 thì bên em đủ đk kê khai theo quý rồi. Vậy cả nhà cho em hỏi. Như bên em có đc kê khai theo quý ko ạ. Vì trong TT quy định là hình thức kê khai áp dụng trong 3 năm liên tiếp.

  Thanks cả nhà.
   
                
 2. MinhLanHuong

  MinhLanHuong Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  ôi mình cũng đang gặp trường hợp giống bạn. ai biết chỉ giùm bọn mình với.
   
 3. Nhím Xù TH

  Nhím Xù TH ♥ Hạ Trắng ♥ Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Khai thuế GTGT theo quý sẽ áp dụng đối với người nộp thuế GTGT có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
  Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ khai thuế GTGT theo tháng. Sau khi người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng của một năm dương lịch, thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm trước liền kề để xác định khai thuế GTGT theo quý hay tháng.
  Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo tháng hay quý để thực hiện kê khai thuế GTGT
  Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì không phải kê khai thuế GTGT 07/2013 mà thực hiện kê khai quý III/2013 chậm nhất là 30/10/2013. Trường hợp không đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý thì thực hiện khai 07/2013 như hiện hành.
  Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế GTGT theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của 07/2013.
  Việc khai thuế GTGT theo quý hay tháng sẽ được ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ đầu tiên sẽ ổn định từ 01/07/2013 đến 31/12/2016.

  Là sao nhỉ? Giờ chị Songtu hỏi Em mới để ý đến gạch chân dòng (1). Nếu ko thì Em vẫn kê khai theo tháng đến hết chu kỳ 2016 rồi. :lasao::lasao::lasao:
   
 4. Nhím Xù TH

  Nhím Xù TH ♥ Hạ Trắng ♥ Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Chị Songtu. Em tìm đọc tt 156:
  "2. Khai thuế giá trị gia tăng
  a) Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng trừ các trường hợp hướng dẫn tại điểm b, c, d khoản này.
  b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
  b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý
  Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
  Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
  Ví dụ 21:
  - Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2014 thì từ kỳ khai thuế tháng 1/2014 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.
  - Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2013 thì từ kỳ khai thuế tháng 8/2013 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.
  Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
  Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.
  b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý
  Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.
  Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 20 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
  Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 20 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.
  Ví dụ 22: Doanh nghiệp C năm 2012 có tổng doanh thu là 18 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Doanh thu của năm 2013; 2014; 2015 hoặc 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 25 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  Ví dụ 23: Doanh nghiệp D năm 2012 có tổng doanh thu là 27 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2013 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 18 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  Ví dụ 24: Doanh nghiệp E năm 2012 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 17 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 22 tỷ, thì từ năm 2015 đến hết năm 2016 doanh nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  Ví dụ 25: Doanh nghiệp G năm 2012 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 17 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, Doanh nghiệp G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 22 tỷ, thì từ năm 2015 đến hết năm 2016 doanh nghiệp G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  Ví dụ 26: Doanh nghiệp H thành lập tháng 7/2013, tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT năm 2014 dưới 20 tỷ thì doanh nghiệp H được khai thuế theo quý từ năm 2015 đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  "

  Kết lại là: 1/7/2013 Doanh nghiệp chưa sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng nên chưa đủ đk xét kê khai theo quý. Sang 2014 doanh nghiệp kinh doanh đủ 12 tháng sẽ bắt đầu được xét kê khai theo tháng hay quý.
  Còn cái chu kỳ 3 năm kia là giành cho những doanh nghiệp đã đủ điều kiện xét và biết mình thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay quý rồi.
   
 5. songtu

  songtu ---Mặc kệ đời --- Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Cảm ơn em Nhím nhìu nhìu. :dangiuqua::dangiuqua:
   
 6. macarong87

  macarong87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Bạn ơi công ty bạn mình thành lập T2/2012 thuộc chi cục thuế Hoàng Mai, nếu như bạn nói thì năm 2014 được kê khai theo quý rồi. Nhưng bạn mình ra chi cục thuế hỏi thì bên thuế bảo là phải kê khai theo tháng hết 3 năm, tức là hết 2016 đến 2017 mới được kê khai theo quý. Họ bảo đọc lại CV 8355, trong đó có câu "Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016"Công ty mình bên Quận Thanh Xuân thì bên thuế bảo được kê khai theo quý, các bạn ở các chi cục khác thì như thế nào vậy?
   
 7. Nhím Xù TH

  Nhím Xù TH ♥ Hạ Trắng ♥ Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ khai thuế GTGT theo tháng. Sau khi người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng của một năm dương lịch, thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm trước liền kề để xác định khai thuế GTGT theo quý hay tháng.
  Trong TT 156 có lấy ví dụ cụ thể mà. A-C thuộc phường nào quận Hoàng Mai. Em thuộc phường Vĩnh Hưng, thường gọi chị quản lý bộ phận kê khai, chị ấy trả lời chính xác nhất.
   
 8. macarong87

  macarong87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Bạn Nhím Xù ơi cty bạn mình bên Phường Thanh Trì , bạn ấy hỏi quản lý thuế thì chị ấy bảo phải kê khai theo tháng cơ.
   
 9. MinhLanHuong

  MinhLanHuong Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Bên mình ở quận Đống Đa hỏi quản lý thuế thì bảo kê khai theo tháng . vì trong thông tư bảo là phải kê khai ổn định trong chu kỳ 03 năm. Ôi không biết làm thế nào bây giờ nữa. A C E nào biết giúp mình với
   
 10. teddytran

  teddytran Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Nếu như đã gọi hỏi cán bộ thuế trực tiếp quản lý DN rồi, mà họ bảo như nào thì mình làm theo thế chứ
   
 11. Nhím Xù TH

  Nhím Xù TH ♥ Hạ Trắng ♥ Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Quan trọng là câu hỏi của bạn ấy hỏi như thế nào kìa.
  Nếu trình bày: Doanh nghiệp mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sang năm 2014 Em được phét xét kê khai theo quý chưa --> ok.
  Còn nếu mà hỏi là năm 2013 Em kê khai theo tháng, thì năm 2014 Em kê khai theo tháng hay xét điều kiện kê khai theo quý thì chắc chắn người ta sẽ trả lời là ổn định trong 3 năm rồi.
  Xem lại cmt # 5 của mình có trích rõ tt 156 và ví dụ rõ ràng.
   
 12. MinhLanHuong

  MinhLanHuong Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Bên mình thành lập tháng 3/2012.Tới tháng 7/2013 vẫn thuộc diện kê khai theo tháng. Bên mình đã kê khai theo tháng hết T12/2013. Mình muốn hỏi 2014 này mình có được kê khai theo quý ko? (Dthu 2013 dưới 20 tỷ).
   
 13. Nhím Xù TH

  Nhím Xù TH ♥ Hạ Trắng ♥ Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Theo tt 156 "Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh thì sẽ khai thuế GTGT theo tháng. Sau khi người nộp thuế hoạt động sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng của một năm dương lịch, thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm trước liền kề để xác định khai thuế GTGT theo quý hay tháng."
  Từ tháng 03/2012 đến tháng 03/2013 thì cty bạn đã kinh doanh đủ 12 tháng.
  Vậy thì đến năm dương lịch tiếp theo (2014), bạn được xét doanh thu của 2013: 20 tỷ trở xuống ---> Đủ điều kiện kê khai theo quý.
   
 14. macarong87

  macarong87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  hjchjc mỗi chi cục thuế lại hướng dẫn khác nhau, mình bên Thanh Xuân thì quản lý bảo là được kê khai theo quý.
  :lasao:
   
 15. macarong87

  macarong87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Bạn ơi Bên chi cục thuế Quận Đống Đa cũng bảo kê khai theo tháng, thế này thì chẳng biết thế nào nữa :lasao:
   
 16. milk - Acg

  milk - Acg New Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  >>> Riêng chu kỳ,,,,,,,>>>> Tức là nếu ai đủ điều kiện khai theo quý mà đăng ký khai theo tháng thì phải khai liên tục trong vòng 3 năm hoặc chuyển qua khai quý thì cũng phải đủ thời gian liên tục đó mới đc xin thay đổi lại tháng hay quý, chứ không phải là phải hoạt động và khai đc 3 năm rồi đâu nhé.
  Theo luật thì khi đủ điều kiện bạn sẽ chuyển sang khai quý mà không cần làm bất kỳ thủ tục gì, nhưng trên thực tế thì bạn vẫn phải làm công văn gởi lên thuế để mang tính chất thông báo và đăng ký, bạn nên làm công văn gởi lên trước ngày 20/2 để bên phòng kê khai kiểm tra và và chuyển đổi trên hệ thống máy tính theo dỗi nộp tờ khai cho bạn, Khi đó bạn cứ thoải mái mà khai, nếu họ không cho chuyển đổi thì họ phải có công văn trả lời, thế nhé ban. Mình vừa làm mấy cái công văn cho mấy công ty xong,
   
 17. Nhím Xù TH

  Nhím Xù TH ♥ Hạ Trắng ♥ Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  TT 156 đã nói và ví dụ rồi:
  "2. Khai thuế giá trị gia tăng
  a) Khai thuế giá trị gia tăng là loại khai thuế theo tháng trừ các trường hợp hướng dẫn tại điểm b, c, d khoản này.
  b) Khai thuế giá trị gia tăng theo quý.
  b.1) Đối tượng khai thuế GTGT theo quý
  Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống.
  Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.
  Ví dụ 21:
  - Doanh nghiệp A bắt đầu hoạt sản xuất kinh doanh từ tháng 1/2014 thì từ kỳ khai thuế tháng 1/2014 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp A thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế tháng hay khai quý.
  - Doanh nghiệp B bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ tháng 8/2013 thì từ kỳ khai thuế tháng 8/2013 đến kỳ khai thuế tháng 12/2014, doanh nghiệp B thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh nghiệp căn cứ vào doanh thu của năm 2014 (đủ 12 tháng của năm dương lịch) để xác định năm 2015 thực hiện khai thuế theo tháng hay theo quý.
  Người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế theo tháng hay kê khai thuế theo quý để thực hiện khai thuế theo quy định.
  Trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

  b.2) Thời kỳ khai thuế theo quý
  Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.
  Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 20 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.
  Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 20 tỷ đồng trở xuống, người nộp thuế đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì người nộp thuế được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.
  Ví dụ 22: Doanh nghiệp C năm 2012 có tổng doanh thu là 18 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Doanh thu của năm 2013; 2014; 2015 hoặc 2016 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 25 tỷ đồng thì doanh nghiệp C vẫn tiếp tục thực hiện khai thuế GTGT theo quý đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  Ví dụ 23: Doanh nghiệp D năm 2012 có tổng doanh thu là 27 tỷ đồng nên thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Doanh thu năm 2013 do doanh nghiệp kê khai (kể cả trường hợp khai bổ sung) hoặc do kiểm tra, thanh tra kết luận là 18 tỷ đồng thì doanh nghiệp D vẫn thực hiện khai thuế GTGT theo tháng đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  Ví dụ 24: Doanh nghiệp E năm 2012 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 17 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, cơ quan thuế thanh tra kết luận doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 22 tỷ, thì từ năm 2015 đến hết năm 2016 doanh nghiệp E thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  Ví dụ 25: Doanh nghiệp G năm 2012 có tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT là 17 tỷ đồng nên thuộc diện khai thuế GTGT theo quý từ ngày 01/7/2013. Năm 2014, Doanh nghiệp G tự khai bổ sung doanh thu tính thuế GTGT của năm 2012 tăng thêm 5 tỷ so với số liệu kê khai là 22 tỷ, thì từ năm 2015 đến hết năm 2016 doanh nghiệp G thực hiện khai thuế GTGT theo tháng. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016.
  Ví dụ 26: Doanh nghiệp H thành lập tháng 7/2013, tổng doanh thu trên tờ khai thuế GTGT năm 2014 dưới 20 tỷ thì doanh nghiệp H được khai thuế theo quý từ năm 2015 đến hết năm 2016. Từ năm 2017 sẽ xác định lại chu kỳ khai thuế mới dựa trên doanh thu của năm 2016."

  Ai còn thắc mắc nữa thì mình khuyên nên làm công văn lên CCT của mình hỏi là chắc chắn nhất.
   
 18. tiger_51209

  tiger_51209 Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Mình cũng có TH như bạn. Mình ở cc thuế an Lão - HP mình đã hỏi đội trưởng đội kiểm tra thuế ở cc mình và được trả lời là được phép kê khai thuế theo quý nhưng phải làm thông báo lên chi cục thuế.
   
 19. macarong87

  macarong87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Vậy à, mình cũng làm công văn gửi bên thuế rồi. Mình đang băn khoăn không biết bên thuế có trả lời công văn không nữa. Vậy thì mình đợi xem bên thuế có trả lời công văn bên mình không.Cám ơn bạn nhé!
   
 20. thhuyenthanh

  thhuyenthanh New Member Hội viên mới

  Ðề: Kê khai thuế theo tháng hay theo quý

  Các bạn có mẫu công văn thì cho mình xin với. Hòm thư: thuhuyen.thanh2010@gmail.com.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.