Hướng dẫn nộp lệ phí môn bài khi địa điểm kinh doanh khác tỉnh

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
thuế môn bài.jpg

Theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài như sau:

Điều 5 : Khai, nộp lệ phí môn bài:

1. Khai lệ phí môn bài được thực hiện như sau:

a) Khai lệ phí môn bài một lần khi người nộp lệ phí mới ra hoạt động kinh doanh, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh;

b) Trường hợp người nộp lệ phí mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đăng ký thuế.

2. Hồ sơ khai lệ phí môn bài là Tờ khai lệ phí môn bài theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Người nộp lệ phí môn bài nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

a) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;

b) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

4. Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí.

5. Lệ phí môn bài thu được phải nộp 100% vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp có nhiều cơ sở kinh doanh hay cơ sở kinh doanh đã đăng kí khác với trụ sở chính thì phải nộp lệ phí môn bài như thế nào?

Để giải đáp vấn đề này thì ngày 19/9/2019, Cục thuế TP. Hà Nội đã ban hành Công văn số 73110/CT-TTHT hướng dẫn chi tiết về thủ tục lệ phí môn bài với địa điểm kinh doanh khác tỉnh.

Về đăng ký thuế: Phải gửi hồ sơ đăng ký thuế tới có quan Thuế được giao nhiệm vụ quản lý thuế với địa điểm kinh doanh của công ty để cấp mã số thuế 13 số cho địa điểm kinh doanh;

Về lệ phí môn bài: Sau khi địa điểm kinh doanh được cấp mã số thuế 13 số, công ty sử dụng mã số thuế này để kê khai, nộp thuế môn bài:

- Nếu chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (đơn vị phụ thuộc) trong cùng một tỉnh thì thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của mình;

- Nếu đơn vị phụ thuộc không nằm trong cùng tỉnh có trụ sở chính thì nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc;

- Nếu mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động, sản xuất thì phải khai lệ phí môn bài trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận đầu tư và đăng ký thuế…

Tài liệu tham khảo:
- Luật Việt Nam;
- Thư viện Pháp luật;
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top