hướng dẫn lập BCTC

Thảo luận trong 'Báo Cáo Tài Chính' bắt đầu bởi borin86, 8/8/08.

 1. borin86

  borin86 New Member Hội viên mới

  Các bác chỉ dùm em cách lập BCTC với, và khi nộp BCTC thì kèm theo những chứng từ nào
   
                
 2. aituyet

  aituyet Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Mình cũng không rành lắm, muốn lập BCTC tốt nhất là dựa vào tờ khai thuế hàng tháng, sổ quỹ tiền mặt...khi nộp thì kèm theo bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT, quyết toán thuế TNDN, chuyển lỗ mẫu 03-2/TNDN(nếu có), thuế TNDN được ưu đãi mẫu 03-4A/TNDN (nếu có) và còn vào tình hình của công ty nữa...mời các bác hướng dẫn bổ sung tiếp ạ.
   
  Chỉnh sửa cuối: 13/8/08
 3. betrangxxx

  betrangxxx {*_*Ms2LúA*_*} Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Nộp BCTC gồm 5 phần:
  + Thuyết minh BCTC.
  + Bảng cân đối kế toán.
  + Bảng cân đối Tài khoản.
  + Kết quả HĐ KD.
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
   
 4. thanhxuan

  thanhxuan New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Năm 2008 cần nộp những hồ sơ kèm theo sau đây :
  NHỮNG HỒ SƠ KHAI THUẾ DOANH NGHIỆP CẦN NỘP TRONG QÚI I/2008
  ( Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)
  Qui định chung về khai thuế:
  Doanh nghiệp phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế. Nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc doanh nghiệp đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì doanh nghiệp vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn qui định, trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế.
  Hồ sơ khai thuế bao gồm Tờ khai thuế và các tài liệu liên quan làm căn cứ để doanh nghiệp khai thuế, tính thuế với cơ quan thuế.
  Hồ sơ khai thuế phải sử dụng đúng mẫu tờ khai thuế và các mẫu phụ lục kèm theo tờ khai thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính, không được thay đổi khuôn dạng, thêm, bớt hoặc thay đổi vị trí của bất kỳ chỉ tiêu nào trong tờ khai thuế. Đối với một số loại giấy tờ trong hồ sơ thuế mà Bộ Tài chính không ban hành mẫu thì thực hiện theo qui định của pháp luật có liên quan.
  Trong hồ sơ khai thuế phải ghi đầy đủ các thông tin định danh của doanh nghiệp, phù hợp với thông tin khai trong hồ sơ đăng ký thuế và được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế.
  Số tiền ghi trên Tờ khai thuế làm tròn số đến đơn vị là đồng Việt . Số liệu ghi trên Tờ khai phải chính xác, rõ ràng, không được tẩy xóa. Đối với các chỉ tiêu số liệu phát sinh trong kỳ khai thuế là số âm thì để trong ngoặc đơn, không phát sinh số liệu thì bỏ trống không ghi. Các chỉ tiêu bắt buộc có phụ lục thì phải lập phụ lục kèm theo Tờ khai. Người đại diện theo pháp luật, người có thẩm quyền của doanh nghiệp phải ký trực tiếp và đóng dấu vào cuối Tờ khai.
  I/- THÁNG 01/2008:
  1/- Khai thuế kỳ thuế tháng 12/2007, bao gồm:
  Thuế giá trị gia tăng
  Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Thuế tài nguyên
  Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
  - Hồ sơ khai thuế:
  + Thuế Giá trị gia tăng: Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-3/GTGT; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.
  + Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.
  + Thuế tài nguyên: Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.
  + Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).
  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01 năm 2008.
  2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2007:
  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
  - Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 01/2008.
  Lưu ý: Ngày thứ 20 của tháng 01/2008 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai thuế tháng vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 21/01/2008-).
  3/- Khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2007:
  - Hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quí IV/2007 là Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quí theo mẫu số 01A/TNDN hoặc theo mẫu số 01B/TNDN.
  - Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế là ngày 30/01/2008.
  4/- Khai và nộp các loại thuế khai theo năm, bao gồm:
  Thuế Môn bài
  Thuế nhà, đất đối với tổ chức
  Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức
  - Hồ sơ khai thuế:
  + Thuế môn bài: Tờ khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.
  + Thuế nhà, đất đối với tổ chức: Tờ khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT.
  + Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức: Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN.
  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 của tháng 01 năm 2008.
  Lưu ý:
  - Ngày 25/01/2008 doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.
  - Doanh nghiệp không phải nộp Tờ khai đăng ký kế hoạch tiền lương năm 2008.
  II/- THÁNG 02/2008:
  1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 01/2008, bao gồm:
  Thuế giá trị gia tăng
  Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Thuế tài nguyên
  Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
  - Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 12/2007.
  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02 năm 2008.
  2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2008:
  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
  - Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 02/2008.
  3/- Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm 2007:
  - Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm theo mẫu BC-29/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính
  - Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25/02/2008.
  III/- THÁNG 03/2008:
  1/-Khai thuế kỳ thuế tháng 02/2008, bao gồm:
  Thuế giá trị gia tăng
  Thuế tiêu thụ đặc biệt
  Thuế tài nguyên
  Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên
  - Hồ sơ khai thuế: thực hiện giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01/2008.
  - Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03 năm 2008.
  2/- Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2008:
  - Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo mẫu BC-26/HĐ ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.
  - Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 03/2008.
  3/- Quyết toán thuế năm 2007, bao gồm:
  Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quí, ngoại tệ).
  Thuế Thu nhập doanh nghiệp.
  Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên.
  Thuế Tài nguyên.
  - Hồ sơ:
  + Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng: Tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.
  + Thuế thu nhập doanh nghiệp: Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm 2007; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):
  * Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN, 03-2/TNDN.
  Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).
  * Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN
  * Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.
  * Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.
  + Thuế Thu nhập cá nhân thường xuyên: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao theo mẫu số 04/TNCN; Bảng quyết toán chi tiết số thuế thu nhập của cá nhân người lao động theo mẫu số 04-1/TNCN.
  + Thuế Tài nguyên: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.
  - Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế:
  Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2007.
  Lưư ý:
  - Ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12/2007 trùng vào ngày chủ nhật, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm vào ngày làm việc tiếp theo (thứ 2 ngày 31/3/2008-).
  - Trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm 2007 theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3/2008, nộp cho cơ quan thuế chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng 4/2008.
   
 5. lienhuonglv

  lienhuonglv New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Nếu công ty bạn làm theo quyết định 15 (QĐ15/2006/QĐ-BTC) thì bạn nộp:
  1. Bảng Cân đối kế toán ( Mẫu số B01-DN)
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
  3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Mẫu số B03-DN)
  4. Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09-DN)
  Nếu công ty bạn làm theo quyết định 48 (QĐ48/2006/QĐ-BTC) thì bạn nộp:
  1. Bảng Cân đối kế toán ( Mẫu số B01-DNN)
  2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DNN)
  3. Bản thuyết minh BCTC (Mẫu số B09-DNN)
  4. Phụ Biểu
  5. Bảng cân đối tài khoản ( Mẫu số F01-DNN) gửi cho cơ quan thuế
   
 6. BiBi08

  BiBi08 New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  cho mình hỏi có phải nộp BC ở phòng thống kê của quận nữa K?
   
 7. hoang dieu

  hoang dieu New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  tôi muốn lập báo cáo tào chính anh chị em nào biết hướng dẫn tôi cách lập với xin cảm ơn
   
 8. pin_pin5000

  pin_pin5000 Ngoan Nhất DKT hehe! Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Bạn tham khảo ở link này xem: http://danketoan.com/forum/showthread.php?t=90833
   
 9. lucky_trang

  lucky_trang New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Có chứ, bạn phải nộp cho phòng thống kê Quận, phòng đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế
   
 10. thập quái

  thập quái New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  E vừa mới đi làm nên không biết làm thuế như thế nào mong các anh chị giúp đỡ em vơi
   
 11. khomgia

  khomgia New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Tôi quên kô nộp chi nơi cấp giấy phép kinh doanh cho bị phạt ko nhi???
   
 12. visaonho

  visaonho New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Bạn ơi!
  Bạn có mẫu biểu thuyết minh BCTC theo qd 15 ko ? gửi cho mình với, mình đang cần gấp lắm
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Nếu bạn có thì gửi cho mình bảng cân đối tk và bảng thuyết mình luôn, cảm ơn bạn nhiều.
   
  Chỉnh sửa cuối: 14/4/09
 13. thaoggg

  thaoggg New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Mình cũng mới làm kế toán, trước đây mình được đào tạo từ chuyền ngành quản trị kinh doanh nên cũng chưa biết làm BCTC, ai rành về vụ này, giúp mình với nhé
   
 14. m4u_hihi

  m4u_hihi New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  trong bao cáo kết quả kinh doanh, có khoản thu nhập khác, cho em hỏi khoản thu nhập khác đó có thể bao gồm những nguồn nào? và nếu trường hợp khoản đó bị âm thì đánh giá thế nào ạ?
  Thanks!
   
 15. takuda_khoad

  takuda_khoad Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  thu nhập khác là tất cả các phát sinh trong tài khoản 711.
  thu nhập khác trong kỳ không có phát sinh thì thôi chứ sao lại bị âm.tôi không hiểu ý bạn như thế nào, có thể nói rõ hơn không?
   
 16. hoangtuan_k

  hoangtuan_k New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  711 âm ah??? khó hiểu thật. Thông thường thì nó là các khoản:

  - Thanh lý, nhượng bán TSCĐ
  - Đánh giá lại tài sản (gtrị đánh giá lại lớn hơn gtrị còn lại) khi trao đổi, góp vốn liên doanh liên kết hay do nhu cầu nào đó yêu cầu phải đánh giá lại gtrị tài sản
  - Thu từ phạt hợp đồng, bảo hiểm được bồi thường
  - Hoàn các khoản thuế không được khấu trừ
  - Quà nhận biếu tặng
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/9/09
 17. BIBI LOVE

  BIBI LOVE New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  tất cả những hoạt động mua bán của công ty mà có hoá đơn GTGT thì em kê khai theo đúng mẫu HTKTT là được.
   
 18. Hoang Duong

  Hoang Duong New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Trước hết bạn kê hoá đơn đầu vào vào bảng kê 01-2/GTGT,Hoá đơn đàu ra vào bảng kê 01-1/GTGT. Thuế TNDN tạm tính vào 01A/TNDN đó là những kiến thức sơ dảng nhất trong kế toán thuế. Tốt nhất là bạn xem những người làm trước mình làm như thế nào rồi vận dụng theo cách làm của họ và tìm cho mình phương pháp làm tốt nhất.
   
 19. kimthanh0610

  kimthanh0610 New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  anh chị giúp em với.Em đang cần một số tài liệu về quyết định số 15 và quyết định 48.Ai biết về sự khác nhau cơ bản của 2 quyết định này thì giúp em nha thanks nhìu nhìu :phienghe:
   
 20. Doan Gia

  Doan Gia New Member Hội viên mới

  Ðề: hướng dẫn lập BCTC

  Tờ khai thuế tháng hay sổ quỹ chi đó chưa đủ cơ sở để lập BCTC đâu bạn ạ.
  Phải từ hệ thống sổ sách kế toán của bạn cơ.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.