Hướng dẫn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho nhà đất

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Khi nhận tặng cho nhà, đất thì người nhận phải kê khai và nộp thuế, lệ phí trước bạ. Dưới đây là hướng dẫn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân khi tặng cho nhà đất.

ts.jpg

1. Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp

Theo khoản 4 Điều 16 Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi nhận tặng cho nhà, đất được tính như sau:

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 10 % x Thu nhập tính thuế

Trong đó, thu nhập tính thuế được tính như sau:

Thu nhập tính thuế từ quà tặng là phần giá trị tài sản quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận, cụ thể:

- Giá trị bất động sản là quyền sử dụng đất:

Giá trị bất động sản là quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất.

Ví dụ: Con ra ở riêng và được cha mẹ cho 01 thửa đất có diện tích là 50m2. Vị trí thửa đất theo Bảng giá đất có giá là 20 triệu/m2 (tổng là 01 tỷ đồng). Như vậy, thu nhập tính thuế là 990 triệu đồng, số thuế mà người con phải nộp là 99 triệu đồng (10% x 990 triệu đồng).

- Giá trị bất động sản là nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

Được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

2. Hướng dẫn khai, nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo khoản 6 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC khai thuế đối với thu nhập khi nhận tặng cho nhà, đất được quy định như sau:

2.1. Nguyên tắc khai thuế

- Khai thuế theo từng lần phát sinh kể cả trường hợp được miễn thuế.

- Chỉ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người nhận tặng cho khi đã có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế về trường hợp được miễn thuế.

2.2. Hồ sơ khai thuế

Theo điểm b khoản 6 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC (sửa đổi bởi điểm c khoản 4 Điều 1 Thông tư 119/2014/TT-BTC), hồ sơ khai thuế gồm các giấy tờ sau:

- Tờ khai thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 03/BĐS-TNCN.

- Bản chụp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà hoặc quyền sở hữu các công trình trên đất và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- Bản chụp giấy tờ pháp lý chứng minh quyền được nhận quà tặng là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và cá nhân cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó (như là hợp đồng tặng cho nhà, đất…).

- Các giấy tờ làm căn cứ xác định thuộc đối tượng được miễn thuế (nếu có).

2.3. Nơi nộp hồ sơ khai thuế

- Cá nhân nộp hồ sơ khai thuế cùng hồ sơ tặng cho nhà, đất tại bộ phận một cửa liên thông hoặc Chi cục Thuế nơi có nhà, đất. Trường hợp ở địa phương chưa thực hiện quy chế một cửa liên thông thì nộp hồ sơ trực tiếp cho Văn phòng đăng ký đất đai.

- Trường hợp cá nhân tặng cho nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân tại Chi cục Thuế địa phương nơi có nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai hoặc tổ chức, cá nhân được cơ quan thuế ủy nhiệm thu.

2.4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khi nhận tặng cho nhà, đất chậm nhất 30 ngày kể từ ngày hợp đồng tặng cho có hiệu lực (chậm nhất là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản - mà theo khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai năm 2013 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có biến động thì phải đăng ký biến động).

2.5. Thời hạn nộp thuế

Thời hạn nộp thuế là thời hạn ghi trên Thông báo nộp thuế của cơ quan thuế.

Tài liệu tham khảo:
- Luật Việt Nam.

 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top