Hợp đồng thời vụ

Thảo luận trong 'Tham khảo về lương' bắt đầu bởi hongly202, 4/4/13.

 1. hongly202

  hongly202 New Member Hội viên mới

  Anh chị cho em hỏi:
  em làm trong công ty xây dựng, Công nhân A tham gia xây dựng 2 tháng rùi nghỉ 1 tháng, sau đó quay lại tham gia lao động. Vậy cong ty em có thể thực hiện hợp đồng thời vụ với công nhân A bao nhiêu lần như vậy trong năm được xem là hợp lệ.
   

 2. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  Chỉ ký loại hình hợp đồng lao động thời vụ dưới 3 tháng và làm thêm bảng kê 23 theo thông tư 21 và đăng ký mã số thuế cho họ sau 3 tháng cho họ nghĩ và 3 tháng sau lại ký hợp đồng lại như vậy một năm họ có 2 kỳ hợp đồng thời vụ 3 tháng vì lao động thời vụ một năm không quá 2 lần
  Hai lần ko được liền kề nhau mà phải cách 1 khoảng thời gian nhất định, quý 1 làm cho nghỉ 1 .2 tháng rồi làm lại nếu vừa nghỉ xong lại ký nữa thì coi như lao động chính thức
  H?L? quy I KML nam 2012.rar

  Luong & CC T03-2012.rar
   
 3. lethunga2710

  lethunga2710 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  Vậy gọi là lao động thời vụ, 1 năm không quá 2 lần . Trên 3 tháng mới là lao động chính thức và ký hợp đồng chính thức. Đối với lao động thời vụ không cần thiết ký hợp đồng.
   
 4. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính quy định:
  “Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc tổng giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:
  - Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).
  - Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hóa (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm từ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng ….) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.”
  Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp cơ quan trả thu nhập cho các cá nhân làm việc theo thời vụ dưới 03 tháng, không ký hợp đồng lao động các khoản thu nhập từ 500.000 đồng/lần trở lên thì cơ quan trả thu nhập phải thực hiện khấu trừ 10% thuế TNCN theo quy định. Trường hợp cá nhân có thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết theo Mẫu số 23/BCK-TNCN gửi cơ quan trả thu nhập. Căn cứ vào cam kết của cá nhân nhận thu nhập, cơ quan trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế biết. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.


  ---------- Post added at 04:12 ---------- Previous post was at 04:09 ----------

  Với hợp đồng lao động thời vụ bạn xem thêm thông tin

  Thứ nhất là mỗi lần chi trả thu nhập cho NLĐ thời vụ dưới 3 tháng từ 1 triệu đồng trở lên- với đối tượng ko có MST TNCN, bạn thực hiện khấu trừ 20% theo quy định tại TT113/2011/TT-BTC.

  Thứ hai : Để không phải khấu trừ 20% thì bạn y/c đối tượng có thu nhập trên làm mẫu23/BCK TNCN, cụ thể được quy định tại Điều 1- TT113/2011/TT-BTC :

  Điều 1. Sửa đổi Điều 5 Thông tư62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:

  Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hoá; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

  - Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

  Tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.

  Cơ quan thuế thực hiện cấp ngay mã số thuế trong vòng 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp mã số thuế.

  - Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (ví dụ cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng,...) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm, tổ chức chi trả thu nhập vẫn phải cung cấp danh sách và thu nhập của những người chưa đến mức khấu trừ thuế cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.
   
 5. bngoc_1988

  bngoc_1988 Member Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  Mình cho ký hợp đồng: Cộng tác viên thì được chứ cả nhà!
   
 6. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  Người không có hợp đồng lao động nếu mỗi lần nhận thu nhập trên 500.000 đồng thì đơn vị trả thu nhập phải khấu trừ 10% nếu cá nhân đó có mã số thuế, hoặc 20% nếu cá nhân đó không có mã số thuế. Rơi vào trường hợp này chủ yếu là người có thu nhập thấp như công nhân xây dựng, sinh viên, người đi làm thêm để tăng thu nhập...
   
 7. huongly0710

  huongly0710 ^.^ Lá Là La ^.^ Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  Chỗ màu xanh là 1.000.000 đồng chứ anh???
   
 8. nguyenhau.90

  nguyenhau.90 Member Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  em cũng làm giống a, nhưng cái này e ko thíc làm nhiều, cảm giác thuế nó ko thíc
   
 9. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  Đúng rồi em, cái công văn ở trên là lúc luật mới chưa ban hành nên anh nêu cả hai cả củ lẫn mới, ở trên là của luật củ còn ở dưới là dưới luật mới đó em
  phòng cả hai cho chắc  ---------- Post added at 04:42 ---------- Previous post was at 04:40 ----------

  Anh cũng ko thích nhưng ko có lựa chọn thứ hai đâu em sếp đã ra chỉ thị giải thích to nhỏ dài ngắn cũng ko làm sếp lay động cho dù đúng hay sai cũng ko do mình quyết định, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi
   
 10. legioiok

  legioiok New Member Hội viên mới

  Ðề: Hợp đồng thời vụ

  Chào Cả nhà!:loaloa:
  Em làm bên cty vận chuyển ngày đêm (chỉ chuyển phát những hàng gấp 30ph-180ph tơi nơi)
  Bên em thuê người phương tiện(xe máy) tự túc...Nhưng đi bao nhiêu km thì cty bao xăng. Cuối tháng bên em có hóa đơn xăng kê vào >>Có hợp lý ko cả nhà?
  Và em làm hợp dồng thời vụ cho nhân viên có được không?
  Thanks cả nàh!
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.