Hợp đồng lao động Part time có phải đóng bảo hiểm bắt buộc?

ngây ngô

Member
Hội viên mới
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG PART TIME CÓ PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC?
Công ty đang sử dụng một số sinh viên làm part-time (bán thời gian). Hợp đồng lao động giao kết có thời hạn 06 tháng, trong hợp đồng ghi rõ 1 ca làm việc là 2h là 200.000 đ/2h. Một ngày có thể làm việc nhiều ca tuỳ thuộc vào tình hình thực tế.

Vậy công ty có phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho các nhân viên này không?
Nếu phải đóng thì có căn cứ vào thời gian làm việc thực tế không?
- Giả sử Nhân viên A tháng 08/17 có số ca là 80 ca tương đương 20 công (công quy đổi 8h làm việc)
- Giả sử nhân viên B tháng 08/17 có số ca là 20 ca tương đương 5 công.
Giả sử căn cứ vào số công để tính đóng bảo hiểm thì cuối tháng mới xác định được số công trong tháng như vậy việc báo giảm tăng, báo giảm sẽ thực hiện vào thời điểm nào?
XIN CẢM ƠN!
 
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG PART TIME CÓ PHẢI ĐÓNG BHXH BẮT BUỘC?
Công ty đang sử dụng một số sinh viên làm part-time (bán thời gian). Hợp đồng lao động giao kết có thời hạn 06 tháng, trong hợp đồng ghi rõ 1 ca làm việc là 2h là 200.000 đ/2h. Một ngày có thể làm việc nhiều ca tuỳ thuộc vào tình hình thực tế.

Vậy công ty có phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho các nhân viên này không?
Nếu phải đóng thì có căn cứ vào thời gian làm việc thực tế không?
- Giả sử Nhân viên A tháng 08/17 có số ca là 80 ca tương đương 20 công (công quy đổi 8h làm việc)
- Giả sử nhân viên B tháng 08/17 có số ca là 20 ca tương đương 5 công.
Giả sử căn cứ vào số công để tính đóng bảo hiểm thì cuối tháng mới xác định được số công trong tháng như vậy việc báo giảm tăng, báo giảm sẽ thực hiện vào thời điểm nào?
XIN CẢM ƠN!
hợp đồng bán thời gian 6 tháng là phải đóng bảo hiểm xã hội rồi, đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng, mức đóng bằng với mức tối thiểu vùng, Để giảm chi phí, nên làm hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì không đóng bảo hiểm nhưng 1 năm chỉ được tái ký hộp đồng thời vụ 1 lần thôi, nên ký xen kẽ cách nhau 3 tháng
 
hợp đồng bán thời gian 6 tháng là phải đóng bảo hiểm xã hội rồi, đóng bảo hiểm ngay khi ký hợp đồng, mức đóng bằng với mức tối thiểu vùng, Để giảm chi phí, nên làm hợp đồng thời vụ dưới 3 tháng thì không đóng bảo hiểm nhưng 1 năm chỉ được tái ký hộp đồng thời vụ 1 lần thôi, nên ký xen kẽ cách nhau 3 tháng

Đây là hợp đồng Part time nhé bạn! Theo tôi thì phải quy đổi số giờ lao động thực tế ra số công. Nếu nhỏ hơn 14 ngày thì không phải đóng bảo hiểm.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top