Hỏi về giảm trừ người phụ thuộc khi quyết toán riêng

Lê Minh 123

New Member
Hội viên mới
Công ty em có nhân sự có thu nhập hai nơi

Từ tháng 1=>tháng 5 năm 21 thì làm ở công ty cũ

Từ tháng 6=> Thời điểm hiện tại thì làm ở công ty em.

Tuy nhiên người phụ thuộc vẫn đang đăng ký ở công ty cũ, chưa chuyến sang công ty mới. Vậy xin hỏi khi người này quyết toán riêng, có được giảm trừ người phụ thuộc đủ 12 tháng không
 

NAnh Nguyễn

Member
Hội viên mới
Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì vẫn phải thực hiện việc đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

https://***************.vn/cong-van...-quyet-toan-thue-thu-nhap-ca-nhan-508286.aspx
=> theo như trên thì phải đăng ký mới được giảm trừ nhé
 

phuongnm312

New Member
Hội viên mới
Trường hợp cá nhân thay đổi nơi làm việc thì vẫn phải thực hiện việc đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính.

=> theo như trên thì phải đăng ký mới được giảm trừ nhé
Cho mình hỏi thêm 1 chút, trường hợp NPT có MST ở đơn vị cũ, sau khi làm điều chỉnh giảm , đến đơn vị mới NNT đăng ký lại thông tin của NPT và đc cấp MST mới thì khi cuối năm quyết toán lấy thông tin MST của NPT theo MST cũ hay mới vì xảy ra việc có 2 MST NPT?
 

NAnh Nguyễn

Member
Hội viên mới
Cho mình hỏi thêm 1 chút, trường hợp NPT có MST ở đơn vị cũ, sau khi làm điều chỉnh giảm , đến đơn vị mới NNT đăng ký lại thông tin của NPT và đc cấp MST mới thì khi cuối năm quyết toán lấy thông tin MST của NPT theo MST cũ hay mới vì xảy ra việc có 2 MST NPT?
Trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế (do sử dụng Chứng minh nhân dân 9 số và Chứng minh nhân dân 12 số/Căn cước công dân để đăng ký) thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế thu nhập cá nhân được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên để thực hiện kê khai nộp thuế hoặc khấu trừ các thu nhập phát sinh theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top