Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

nace0209

Member
Hội viên mới
Chào các bạn!
Mình có một thắc mắc về việc lập bản kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT 01-3/KHBS, ai biết thì trả lời giúp mình nhé
1. Theo tài liệu hướng dẫn kê khai thuế GTGT của TCT thì
4. Hồ sơ khai thuế bổ sung
NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung được lập và nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở NNT.
4.1- Trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh dẫn đến tăng số thuế GTGT phải nộp giảm số thuế được khấu trừ, được hoàn thì NNT phải khai bổ sung, điều chỉnh theo mẫu số 01/KHBS (trừ trường hợp tăng ở điểm 4.2 sau đây) đồng thời phải nộp số thuế tăng thêm và số tiền phạt chậm nộp phát sinh theo số thuế tăng thêm, không phản ánh số thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm vào tờ khai thuế GTGT. Mỗi kỳ tính thuế cần bổ sung, điều chỉnh, NNT lập bản Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
Riêng trường hợp khai sót hoá đơn GTGT đầu vào chưa quá 3 tháng kể từ tháng phát sinh thì không phải lập 01/KHBS mà khai vào bảng kê 01-2/GTGT của kỳ phát hiện sót.
- Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh trong trường hợp này bao gồm:
+ Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.
+ Tờ khai tương ứng với tờ khai cần điều chỉnh (mẫu 01/GTGT, 02/GTGT, 06/GTGT).
+ Tài liệu giải thích kèm theo bản giải trình.
4.2- Trường hợp NTT phát hiện sai sót dẫn đến giảm số thuế GTGT phải nộp, tăng số thuế GTGT được khấu trừ, được hoàn (hoặc tăng số thuế phải nộp trong 2 trường hợp nêu dưới đây), NNT thực hiện điều chỉnh vào tờ khai thuế của kỳ phát hiện sai sót để bù trừ hoặc bổ sung vào số thuế phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế phát hiện sai sót (không phải nộp hồ sơ khai thuế bổ sung riêng).
Hai trường hợp sai sót làm tăng số thuế phải nộp nhưng không lập và nộp hồ sơ khai thuế bổ sung riêng mà điều chỉnh vào tờ khi thuế của kỳ phát hiện sai sót đó là:
- Điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào do hàng hoá mua vào phục vụ cho hoạt động SXKD HHDV không chịu thuế GTGT; tài sản cố định đang dùng cho SXKD nay chuyển sang phục vụ mục đích khác không phục vụ SXKD.
- Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu vào của hàng hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn hoặc bị mất đã tính vào giá trị tổn thất phải bồi thường.
Vậy:
- Đ/c tăng thuế GTGT thì pải lập hồ sơ khai thuế bổ sung
- Đ/c giảm thuế GTGT thì không lập hồ sơ khai thuế bổ sung??? thế thì điều chỉnh vào chỉ tiêu nào trên tờ khai của kỳ phát hiện ra sai sót (chỉ tiêu [23], [39] hay chỉ tiêu [35], [37])
- Khi nào thì lập bảng tổng hợp giải trình kê khai bổ sung ah???
Các bạn vui lòng giúp mình nhé
Xin cám ơn!
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

Không có bác nào giúp em vụ này sao ah.
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

Không có bác nào giúp em vụ này sao ah.

Dù bạn điều chỉnh tăng hay giảm đều phải lập mẫu 01/KHBS sau đó mới vào tờ khai thuế GTGT 01-3.Ok có trường hợp nào cụ thể ko mình sẽ giúp cho./.
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

Dù bạn điều chỉnh tăng hay giảm đều phải lập mẫu 01/KHBS sau đó mới vào tờ khai thuế GTGT 01-3.Ok có trường hợp nào cụ thể ko mình sẽ giúp cho./.

Cám ơn bạn đã reply
Thế cả 2 trường hợp đều lập bản tổng hợp giải trình 01-3/GTGT và đều điều chỉnh trực tiếp lên tờ khai của kỳ phát hiện ra sai sót hả bạn (chỉ tiêu [35], [37])
Trường hợp chỉ phát hiện sai sót của 1 kỳ tính thuế trước đó thì có phải lập bản tổng hợp giải trình 01-3/GTGT ko????
Xin cảm ơn
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

Cám ơn bạn đã reply
Thế cả 2 trường hợp đều lập bản tổng hợp giải trình 01-3/GTGT và đều điều chỉnh trực tiếp lên tờ khai của kỳ phát hiện ra sai sót hả bạn (chỉ tiêu [35], [37])
Trường hợp chỉ phát hiện sai sót của 1 kỳ tính thuế trước đó thì có phải lập bản tổng hợp giải trình 01-3/GTGT ko????
Xin cảm ơn

Trong CV hướng dẫn của TCT thì người ta chia làm 5 trường hợp.
Tuy nhiên để bước đầu nắm vấn đề, ta nói về 2 trường hợp đơn giản:
1/ - Khai điều chỉnh bổ sung làm tăng thêm thuế phải nộp (tăng chỉ tiêu [40])
2/ - Khai điều chỉnh bổ sung làm giảm bớt thuế phải nộp (giảm chỉ tiêu [40]) hoặc tăng số còn được khấu trừ ([43])

Trường hợp 1, bạn có dấu hiệu trốn thuế. Do đó, việc cần làm là bạn khai điều chỉnh và đi nộp ngay số thuế thiếu, không được gộp chung vào kỳ này để chờ đến ngày 20 mới chịu đi nộp.
Còn trường hợp 2: bạn đã nộp thừa vào NSNN -> được phép cấn trừ vào kỳ này.

Trong cả 2 trường hợp hồ sơ giải trình đều cần có :
- Mẫu 01/KHBS: Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.
- Mẫu 01/GTGT với số đúng của tháng đã bị khai sai. Tờ này cũng là 1 phần của hồ sơ giải trình chứ không phải là "tờ khai thuế".

Trường hợp 2 bạn mới phải tập hợp vào 01-3 của tháng này để từ đó đưa vào chỉ tiêu [37] của 01/GTGT tháng này.
01-3 là tổng hợp của các 01/KHBS mà được phép tính trừ vào kỳ này. Những tờ 01/KHBS mà phải đi nộp thuế ngay thì không đưa vào nữa.

---
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

@muontennguoi: cám ơn bác đã trả lời giúp em.
Bác cho em hỏi thêm là nếu kỳ khai thuế tháng 4 em phát hiện ra kỳ khai thuế tháng 1 thuộc trường hợp 1 nêu trên, kỳ khai thuế tháng 2 thuộc trường hợp 2 nêu trên ==> Khi đó có tách ra riêng từng trường hợp, cụ thể:
- Kỳ khai thuế T1: lập bản 01/KHBS + tờ khai mới của tháng 1 ==> Gửi CQT và chịu phạt
- Kỳ khai thuế T2: tờ khai mói của tháng 2, lập bản 01/KHBS để tổng hợp lên bản 01-3/GTGT từ bản này lấy số liệu điều chỉnh lên tờ khai thuế của kỳ phat hiện ra sai sót (kỳ tháng 4)
hay
- Lập lại tờ khai mới cho tháng 1, tháng 2,
- Lập bản giải trình khai bổ sung tháng 1, tháng 2 ==> tập hợp lên bản tổng hợp 01-3/KHBS ==> lấy số liệu lên tờ khai tháng 4
Theo tài liệu hướng dẫn có ví dụ sau:
Trong tháng 12/2007, công ty vận tải biển Việt Nam khi kiểm tra sổ sách đã có những điều chỉnh sau:
- Ngày 10/12/2007, công ty điều chỉnh giảm 15.000.000 đồng số thuế GTGT của HHDV mua vào đã kê khai khấu trừ của tháng 5/2007 do bị mất và đã bồi thường.
- Ngày 12/12/2007, công ty điều chỉnh giảm 10.000.000 đồng số thuế GTGT của HHDV mua vào đã kê khai khấu trừ của tháng 6/2007 do chuyển HHDV mua vào đã kê khai khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào sang sử dụng cho mục đích khác, không phục vụ sản xuất HHDV chịu thuế GTGT.
- Ngày 15/12/2007, công ty phát hiện khai trùng một hoá đơn GTGT đầu ra của kỳ tính thuế tháng 8/2007 với số thuế GTGT là 15.000.000 đồng.
==> Tháng 5, 6 điều chỉnh tăng thuế GTGT. Tháng 8 điều chỉnh giảm thuế GTGT

Căn cứ số liệu của ba bảng giải trình điều chỉnh, bổ sung của các kỳ tính thuế tháng 5, 6 và 8/2007, công ty tổng hợp số liệu điều chỉnh sang Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu số 01-3/GTGT) như sau:
4-26-201111-17-51AM.png

Em không hiểu lắm chỗ này. Mong các bác giúp đỡ.
Em cảm ơn!!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

Mọi người cho em hỏi trường hợp cụ thể của em như sau.
Trong kỳ tính thuế tháng 12/2010 em có kê khai một hóa đơn đầu vào thuế suất 5% thành 10% nên trong kỳ số thuế đầu vào được khấu trừ trong kỳ tăng lên so với thực tế.
Nếu kê khai bổ sung vào tháng này thì em làm theo mẫu 01/KHBS rùi sau đó tổng hợp vào biểu 01-3/GTGT trên PM HTKK thì số thuế đầu vào làm điều chỉnh lại tự động nhảy ở chỉ tiêu số 35( Chỉ tiêu này là chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế GTGT của HHDV bán ra kỳ trước). Nhưng em thấy băn khoăn là em đang làm điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 cơ mà. Nó phải là chỉ tiêu số 19 ( điều chỉnh tăng số thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước chứ. Thêm nữa mọi người cho em hỏi phải nộp cả tờ khai tháng 12/2010 với số kê khai đúng có nghĩa là làm lại tờ khai tháng 12/2010 có đầy đủ mua vào bán ra chi tiết như mọi khi vẫn làm tờ khai hàng tháng, hay chỉ làm số điều chỉnh. VD điều chính tăng số thuế GTGT được khấu trừ ở chỉ tiêu số 23 là 1.000.000đ phải vậy không mọi n.
Ai có kinh nghiệm chỉ dùm em với. Em không biết phải làm sao nữa. Lần đầu mà. hì.
Tháng 12/2010 cty em vẫn đang được khấu trừ thuế. đến tháng 1/2011 thi phải nộp thuế, nhưng từ tháng 2/2011 đến nay thì công ty em vẫn được khẩu trừ thuế. Vậy em có phải nộp tiền thuế khai bổ sung không? và có bị phạt không ạ.
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

AC cho e hỏi do T2, T3,T4 e lam kê khai thuế GTGT má số thuế GTGT được khấu trừ ở chỉ tiêu 23 không bằng chỉ tiêu 22 sau đó e làm tờ khai điêu chỉnh 01/KHBS cho các tháng rồi nhưng giờ số thuế dươc khấu trừ trên tờ khai với TK 133 không khớp nhau thi e phai lam gi
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

Theo tài liệu hướng dẫn có ví dụ sau:

==> Tháng 5, 6 điều chỉnh tăng thuế GTGT. Tháng 8 điều chỉnh giảm thuế GTGT

Căn cứ số liệu của ba bảng giải trình điều chỉnh, bổ sung của các kỳ tính thuế tháng 5, 6 và 8/2007, công ty tổng hợp số liệu điều chỉnh sang Bảng tổng hợp thuế GTGT theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (mẫu số 01-3/GTGT) như sau:
4-26-201111-17-51AM.png

Em không hiểu lắm chỗ này. Mong các bác giúp đỡ.
Em cảm ơn!!!

1/. Công ty giảm 15.000.000 VAT đầu vào do bị mất .... thì bạn phải làm tăng số thuế GTGT phải nộp đúng không.
2/. Công ty giảm 10.000.000 VAT đầu vào do....thì bạn phải làm tăng số thuế GTGT phải nộp .
VD: Bạn được khấu trừ (đầu vào) 100.000.000đ, nhưng thực chất bạn phải loại đi 15.000.000 do kê khai không đúng thì bạn chỉ được khấu trừ 85.000.000 thôi thì đương nhiên giảm thuế khấu trừ tăng thuế phải nộp.
3/. Trùng đầu ra là giảm số thuế phải nộp: đầu ra là số phải nộp 100.000.000, bạn kê khai trùng lên giảm đi 15.000.000 thì bạn chỉ phải nộp 85.000.000 tì bạn làm giảm số thuế phải nộp nhà nước.
* Bạn đọc lại nếu thấy không hiểu kỹ thì gửi bài lên mình sẽ giải thích tiếp ...

---------- Post added at 05:42 PM ---------- Previous post was at 05:35 PM ----------

Mọi người cho em hỏi trường hợp cụ thể của em như sau.
Trong kỳ tính thuế tháng 12/2010 em có kê khai một hóa đơn đầu vào thuế suất 5% thành 10% nên trong kỳ số thuế đầu vào được khấu trừ trong kỳ tăng lên so với thực tế.
Nếu kê khai bổ sung vào tháng này thì em làm theo mẫu 01/KHBS rùi sau đó tổng hợp vào biểu 01-3/GTGT trên PM HTKK thì số thuế đầu vào làm điều chỉnh lại tự động nhảy ở chỉ tiêu số 35( Chỉ tiêu này là chỉ tiêu điều chỉnh tăng số thuế GTGT của HHDV bán ra kỳ trước). Nhưng em thấy băn khoăn là em đang làm điều chỉnh tăng số thuế GTGT đầu vào của tháng 12/2010 cơ mà. Nó phải là chỉ tiêu số 19 ( điều chỉnh tăng số thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước chứ. Thêm nữa mọi người cho em hỏi phải nộp cả tờ khai tháng 12/2010 với số kê khai đúng có nghĩa là làm lại tờ khai tháng 12/2010 có đầy đủ mua vào bán ra chi tiết như mọi khi vẫn làm tờ khai hàng tháng, hay chỉ làm số điều chỉnh. VD điều chính tăng số thuế GTGT được khấu trừ ở chỉ tiêu số 23 là 1.000.000đ phải vậy không mọi n.
Ai có kinh nghiệm chỉ dùm em với. Em không biết phải làm sao nữa. Lần đầu mà. hì.
Tháng 12/2010 cty em vẫn đang được khấu trừ thuế. đến tháng 1/2011 thi phải nộp thuế, nhưng từ tháng 2/2011 đến nay thì công ty em vẫn được khẩu trừ thuế. Vậy em có phải nộp tiền thuế khai bổ sung không? và có bị phạt không ạ.

1/. Điều chỉnh thuế chỉ điều chỉnh vào chỉ tiêu 35 hoặc 37 chứ không điều chỉnh vào chỉ tiêu 19, 23 bạn nhé.
2/. Bạn chỉ làm 01/KBS và tập hợp vào 01-3 của tờ khai thuế GTGT tháng này, nếu điều chỉnh của tháng 12/2010 mà không phát sinh số thuế phải nộp (có nghĩa là số thuế của tháng 12/2010 bạn đã điều chỉnh rồi mà vẫn được khấu trừ thuế) thì bạn không phải nộp phạt cònnếu điều chỉnh rồi mà vẫn dẫn đến số thuế GTGT phải nộp của tháng 12/2010(phải nộp thuế tháng 12/2010) thì bạn phải tính tiền nộp phạt đến thời điểm bây h).

---------- Post added at 05:43 PM ---------- Previous post was at 05:42 PM ----------

AC cho e hỏi do T2, T3,T4 e lam kê khai thuế GTGT má số thuế GTGT được khấu trừ ở chỉ tiêu 23 không bằng chỉ tiêu 22 sau đó e làm tờ khai điêu chỉnh 01/KHBS cho các tháng rồi nhưng giờ số thuế dươc khấu trừ trên tờ khai với TK 133 không khớp nhau thi e phai lam gi

Bạn nói rõ hơn tháng 2 ,3 ,4 bạn làm sai thế nào.
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

Cả nhà ơi cho em hỏi chút với T3 ở trong bảng kê HĐ bán ra em kê nhầm ten của và mst của đơn vị mua hang thi có phai bc lại ko ah
đvị mua la cn của công ty em kê nhầm. Số thuế thì vẫn đúng. Vậy em co phải khai lai ko ah
Cả nhà giúp em với!!!
 
Ðề: Hỏi về cách lập hồ sơ khai thuế GTGT bổ sung

anh chị nào giúp em với, e làm tờ khai thuế GTGT tháng 01/2011 ở chỉ tieu 23( số thuế GTGT dc khấu trừ kỳ này) nhỏ hơn chỉ tiêu số 22, nghĩa là trong tờ kê khai nó như thế này:
- Tổng số thuế GTGT HHDV mua vào (22): 1.338.683
- Tổng số thuế được khấu trừ kỳ này(23): 1.234.654

tháng đó e được khấu trừ thuế, vì kê chỉ tiêu 23 nhỏ hơn 22 nên số thuế được khấu trừ nhỏ hơn chứng từ ,
tới giờ là tháng 05/2011 e mới phát hiện ra, và muốn làm điều chỉnh nhưng không biết điều chỉnh tăng hay giảm trong tờ khai bổ sung mẫu 01/KHBS , anh chị nào giúp e với ạ! e cám ơn nhiều:):roile:

---------- Post added at 07:45 PM ---------- Previous post was at 07:31 PM ----------

anh chị nào giúp em với ạ,e kế toán mới ra trường không ránh lắm ạ !:-((
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top