[Hỏi] Tạo query so sánh thời gian bị thiếu.

aviator93

New Member
Hội viên mới
Em tạo table để ghi lại thông tin ngày vào, ngày ra của khách tại 2 cột "checkin" và "checkout" với định dạng dd/mm/yyyy
Sau đó em muốn tạo query để theo dõi người checkin nhưng chưa checkout thì 2 cột trên em có dùng tiêu chí:
Checkin: <=Date()
Checkout: >=Date()
Mã:
SELECT Date() AS Expr1, Group.Checkin, Group.Checkout, Group.Partner, Group.Contact, Group.[Room number], Group.[Room total], Group.Invoice, Group.Total
FROM [Group]
WHERE (((Group.Checkin)<=Date()) AND ((Group.Checkout)>=Date()));
Thì chỉ có record này hiện lên:
Checkin: 29/11/2017 Checkout: 30/11/2017
Còn record này không hiện lên:
Checkin: 29/11/2017 Checkout: 01/12/2017

Như vậy thì lỗi như thế nào và khắc phục như thế nào ạ?

Em muốn hỏi nữa là trong query thì hàm Date() trong tiêu chí thì nó luôn cập nhật mỗi khi mở lên, hay phải có record mới mới mở lên? Nếu dùng một report thì report đó có cập nhật cùng không?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top