Hỏi: Hạch toán và kê khai thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

ht lyly

Lùn - Mập - Sún ^^
Hội viên mới
Dear anh/chị/em,

Bên mình phát sinh 1 nghiệp vụ chuyển nhượng vốn, nhưng mình chưa rõ lắm về hach toán và kê khai:

Cụ thể:
- Khi mua bên mình đã hạch toán Nợ 228/Có 112:500
- Giờ khi chuyển nhượng vốn thì sẽ hạch toán như sau liệu oki?
Nợ 111/112: 200 (giả sử bản đc 200)
Nợ 635: 300
Có 228: 500

Theo như mình tìm hiểu, việc chuyển nhượng vốn phải xuất hóa đơn (HĐ không chịu thuế), nhưng mình thấy bình thường xuất HĐ thì sẽ ghi nhận doanh thu.
Mình thấy hạch toán như trên mà xuất hóa đơn thì cứ kì kì sao ấy, thực sự là mình rất mông lung và chưa thông được.

Ngoài ra "Trường hợp khi doanh nghiệp có phát sinh hoạt động chuyển nhượng vốn mà bị lỗ thì khoản lỗ sẽ không được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp, mà khoản lỗ này sẽ được bù trừ vào thu nhập chịu thuế của các hoạt động có thu nhập do doanh nghiệp lựa chọn. Phần thu nhập còn lại sau khi bù trừ áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động còn thu nhập. "

=> Như vậy đối với trường hợp lỗ bên mình, trên tờ khai QTT TNDN mình sẽ kê phần 300tr kia ở mục B4 (Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế) và mục B13 (Thu nhập chịu thuế từ hoạt động SXKD)??

Rất mong nhận được ý kiển của anh/chị/em ạ.

Cảm ơn anh/chị/em.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top