Học Access bằng cách xây dựng một ứng dụng cụ thể - Quản lý Mua và Bán hàng - Phần 1 - Mô tả

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Ðề: Học Access bằng cách xây dựng một ứng dụng cụ thể - Quản lý Mua và Bán hàng - Phần 1 - Mô tả

Theo đồng hồ của tôi thì là 17h12, như vậy phần 1 sẽ đóng tại đây.
Ngày mai, tôi sẽ đăng tiếp Phần 2 - Thiết kế cơ sở dữ liệu.
Anh em tiếp tục theo dõi và đóng góp.
Hy vọng phần 2 mới là phần gay cấn.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top