Hoàn nhập dự phòng, ghi giảm 642 thì thể hiện trên BC KQKD như thể nào?

Congdao2009

Member
Hội viên mới
Năm 2009 tôi trích lập dự phòng phải thu khó đòi là: 1tỷ: NơTK642/Có Tk 159: 1tỷ
đến 31/12/2010 tôi phải hoàn nhập lại đúng 1tỷ: NơTK159/Có Tk642: 1tỷ
Nhưng trong năm 2010 chi phí thực về chi phí quản lý KD chỉ có 500triệu thôi, như vậy dư có TK642 là 500triệu, vậy phải kết chuyển sang 911: Nợ TK642/có TK 911: 500tr. Khi thể hiện trên báo cáo KQKD thì phản ánh chi phí QLKD là số nào đây nhỉ? ghi -500triệu sao? hay là hoàn nhập ghi tăng 711, để 642 ghi +500triệu theo chi phí thật. xin cả nhà giúp, cần gấp.
 
Ðề: Hoàn nhập dự phòng, ghi giảm 642 thì thể hiện trên BC KQKD như thể nào?

Năm 2009 tôi trích lập dự phòng phải thu khó đòi là: 1tỷ: NơTK642/Có Tk 159: 1tỷ
đến 31/12/2010 tôi phải hoàn nhập lại đúng 1tỷ: NơTK159/Có Tk642: 1tỷ
Nhưng trong năm 2010 chi phí thực về chi phí quản lý KD chỉ có 500triệu thôi, như vậy dư có TK642 là 500triệu, vậy phải kết chuyển sang 911: Nợ TK642/có TK 911: 500tr. Khi thể hiện trên báo cáo KQKD thì phản ánh chi phí QLKD là số nào đây nhỉ? ghi -500triệu sao? hay là hoàn nhập ghi tăng 711, để 642 ghi +500triệu theo chi phí thật. xin cả nhà giúp, cần gấp.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi sử dụng TK139
Hoàn nhập dự phòng thì hạch toán N139/C642
Khi nào nợ khó đòi đã xóa sổ nhưng sau đó đòi lại được mới nghi nhận vào 711
Trên BCKQKD thể hiện số âm.
 
Ðề: Hoàn nhập dự phòng, ghi giảm 642 thì thể hiện trên BC KQKD như thể nào?

Bạn ơi thể trên BCKQKD thể hiện là số âm tức là: -500triệu phản ánh vào chỉ tiêu "chi phí kinh doanh" đúng không? đây là hoàn nhập chứ không phải là đã xóa sổ mà thu lại được, nên chắc chắn là hạch toán Nơ159/Có 642 rồi, nhưng vấn đề là cuối kỳ dư có thì thể hiện số - hay + trên BCKQKD thội.
Xin các bạn tiếp tục giúp đỡ.
 
Ðề: Hoàn nhập dự phòng, ghi giảm 642 thì thể hiện trên BC KQKD như thể nào?

Không có ai trả lời giúp mình sao?
Mình đang cần các bạn giúp đỡ, BQT có giúp được mình không vậy?
 
Ðề: Hoàn nhập dự phòng, ghi giảm 642 thì thể hiện trên BC KQKD như thể nào?

Bạn ơi thể trên BCKQKD thể hiện là số âm tức là: -500triệu phản ánh vào chỉ tiêu "chi phí kinh doanh" đúng không? đây là hoàn nhập chứ không phải là đã xóa sổ mà thu lại được, nên chắc chắn là hạch toán Nơ159/Có 642 rồi, nhưng vấn đề là cuối kỳ dư có thì thể hiện số - hay + trên BCKQKD thội.
Xin các bạn tiếp tục giúp đỡ.
Bài của bạn Tiểu Nhị đã nói rõ cả TK sử dụng và cách ghi trên báo cáo rồi mà. Trong kế toán số âm được ghi trong ngoặc đơn (...) và giá trị này được thuyết minh trên Thuyết minh BCTC.

Dự phòng nợ phải thu khó đòi sử dụng TK139
Hoàn nhập dự phòng thì hạch toán N139/C642
Khi nào nợ khó đòi đã xóa sổ nhưng sau đó đòi lại được mới nghi nhận vào 711
Trên BCKQKD thể hiện số âm.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top