Hóa đơn và Mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế.

toanhntm

New Member
Hội viên mới
Bài này mình tổng hợp mọi người cùng thảo luận nhé.

Có khải xuất hóa đơn khi bán hàng?
1. Tổ chức là Doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp, và tổ chức khác thành lập theo luật chuyên ngành (tức là tổ chức kinh doanh)
- Bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế:
>>>>> Xuất hóa đơn GTGT
- Bán hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT:
“Tiết 2.1 điểm 2 Phụ lục 4 VBHN 17/2015 của BTC: 2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”
>>>>> Xuất HĐ GTGT
- Bán hàng thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“Điểm 5, Điều 5 VBHN số 14/2018 BTC: Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.”
“Tiết 2.1 điểm 2 Phụ lục 4 VBHN 17/2015 của BTC: 2.1. Tổ chức nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, đối tượng được miễn thuế GTGT thì sử dụng hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ”

>>>> Có xuất HĐGT

2. Cá nhân kinh doanh (được thành lập theo luật DN): Thì sử dụng HĐ bán hàng. Nếu muốn xuất HĐGTGT thì phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
- Bán hàng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT
>>>>> Xuất hóa đơn bán hàng bình thường; Nếu kê khai thuế theo GTGT trên doanh thu thì bán hàng thuộc loại hàng hóa nào thì sẽ có % gia tăng tương ứng.; Nếu kê khai theo PP % giá trị hàng hóa tăng thêm thì đầu vào là HĐGTGT thì giá trị HH đầu vào bao gồm cả thuế;
- Bán hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
>>>>> Có xuất HĐ bán hàng: Khi kê khai thì mục này không thuế suất bằng 0 đối với PP tính trên doanh thu; Đối với PP tính trên GTGT thì mặt hàng vàng bạc thuộc đối tượng có xuất HĐ theo PP trưc tiếp
- Bán hàng thuộc đối tượng không kê khai, tính nộp thuế
>>>>> Có xuất HĐ bán hàng: Khi kê khai thì mục này không thuế suất bằng 0 đối với PP tính trên doanh thu; Đối với PP tính trên GTGT thì mặt hàng vàng bạc thuộc đối tượng có xuất HĐ theo PP trưc tiếp

3. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh
- Bán hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế:
“Khoản 1, điều 13 VBHN số 17/2015 của BTC nêu: Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.”
>>>> Có xuất hóa đơn khi cần giao cho khách hàng. Nhưng thuế suất bằng 0 vì họ ko phải là người sx kinh doanh (quy định đối tượng nộp thuế có 2 vế)
“Khoản 3, điều 5 VBHN số 14/2018 BTC: Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản”
>>>>> Không xuất hóa đơn cho khách hàng.
- Bán hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế:
“ Khoản 1, điều 13 VBHN số 17/2015 của BTC nêu: Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn”
>>>>> Không xuất hóa đơn .
- Bán hàng thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:
“ Khoản 1, điều 13 VBHN số 17/2015 của BTC nêu: Trường hợp tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn”
>>>>> Không xuất hóa đơn .
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top