hiển thị STT của record hiện hành trên form/tổng số record trong nguồn dữ liệu của form

ngoc9911

New Member
Hội viên mới
Khi làm bài access phần form có chỗ em không biết. mong Anh/ Chị có ai rành chỉ giúp em với!
Cụ thể là ở Text Box Tour hiện hành/Tổng số Tour yêu cầu "hiển thị STT của record hiện hành trên form/tổng số record trong nguồn dữ liệu của form"
Em cám ơn mọi người trước nha!
 

Đính kèm

ngoc9911

New Member
Hội viên mới
Tức là khi xem record đầu tiên thì Text box Tour hiện hành/Tổng số Tour là 1/3
record thứ 2 sẽ là 2/3
record cuối là 3/3 ạ!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top