Help! Xin anh chị giúp đỡ em phần Update và Append Querries ạ

kobietgi16

New Member
Hội viên mới
Chả là e bị sốt nên lỡ mất bài giảng vừa rồi trong lớp . Em đang sữ dụng dữ liệu của Northwind và bị bí ở 2 câu bài tập này ạ. Xin anh chị giải đáp hướng dẫn giúp em. Em cám ơn nhiều ạ.
Update Querry:
1. Hãy tạo một query đặt tên là SuaTenQuocGia2 (sửa tên quốc gia) để khi chạy query này sẽ sửa lại tên quốc gia trong bảng CUSTOMERS: “Germany” sửa thành “Đức” và “France” sửa thành “Pháp”. Tên các quốc gia khác vẫn giữ nguyên.
2. Hãy tạo một query đặt tên là SuaTenQuocGia3 (sửa tên quốc gia) để khi chạy query này sẽ sửa lại tên quốc gia trong 2 bảng CUSTOMERS và SUPPLIERS: “Germany” sửa thành “Đức” và “France” sửa thành “Pháp”. Tên các quốc gia khác vẫn giữ nguyên.
3. Hãy tạo một query đặt tên là SuaTenLoaiSP (sửa tên loại sản phẩm) để khi chạy query này sẽ sửa tên loại sản phẩm trong bảng LOAISANPHAM: “Beverages” sửa thành “nước giải khát” và “Condiments” sửa thành “gia vị”. Tên các loại sản phẩm khác vẫn giữ nguyên.
Append Querries:
Hãy tạo một query đặt tên là LayDLKhachHangQuy (lấy dữ liệu khách hàng quý). Khi chạy, query này sẽ thêm khoảng 10 record là khách hàng có nhiều đơn hàng nhất từ bảng Custmers vào bảng KhachHang.
 

Đính kèm

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top