Help sử lý chênh lệch hao mòn lũy kế khi nhượng bán tài sản vô hình

Hà Thị Thanh

New Member
Hội viên mới
Dear anh, chị Nhượng bán mà chênh lệch hao mòn lũy kế không hết thì sử lý như thế nào ?
1606200670456.png
 
trên hệ thống phần mềm tự nhảy ko điều chỉnh đc, đáng lý ra nó phải ra con số 227.600.000 mới đúng , nhưng như vầy thì sử lý như thế nào ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top