help me định khoản giúp em

Thảo luận trong 'Kế Toán Chi Phí' bắt đầu bởi casauchua111, 17/2/13.

 1. casauchua111

  casauchua111 New Member Hội viên mới

  1, Mua công cụ, dụng cụ sản xuất của công ty C1 theo hóa đơn giá trị gia tăng số 30 ngày 2/12 giá trị chưa thuế là 20.000, thuế 10%, tiền mua công cụ trả bằng tiền mặt, số công cụ trên chuyển thẳng cho phân xưởng I là 12.000, phân xưởng II 8.000, số công cụ này sử dụng trong 4 tháng.
  2,Mua hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán đưa vào sử dụng ngay, chi bằng tiền mặt, giá chưa thuế 400 thuế 10%
  3,Mua vật liệu phụ, trị giá chưa thuế 15.000 thuế GTGT 10%, tiền mua hàng chưa thanh toán, Số vật liệu trên chuyển thẳng cho Phân xưởng I 8.000, phân xưởng II 4.000 số còn lại nhập kho đủ.
  4,Xuất kho bán sản phẩm A cho công ty X giá xuất kho 100.000, giá bán chưa thuế 120.00, tiền hàng đã thu bằng TM là 40.000, số còn lại cty nhận nợ.
  5, Xuất kho gửi bán sản phẩm B cho cty Y, giá xuất kho 60.000 giá bán chưa thuế 80.000 thuế GTGT 10%. chi phí gửi hàng trả hộ công ty Y bằng tiền mặt là 1.650
  6, Xuất kho nguyên vật liệu chính cho phân xưởng I để sản xuất sp A 850.000, cho phân xưởng II sản xuất sp B là 620.000
  7,Xuất kho vật liệu phụ cho PX I sản xuất sp A 25.000 cho PX II sản xuất sp B 15.000
  8,Nhận được bảng sao kê của ngân hàng số 85
  - công ty X thanh toán số tiền còn nợ lại ở nghiệp vụ 6, biết công ty được hưởng 1% chiết khấu thanh toán.
  - Công ty Y thanh toán tiền hàng và chi phí
  9, Xuất kho gửi bán đại lý SP A trị giá xuất kho 120.000, sp B trị giá xuất kho 50.000. giá bán chưa thuế GTGT của sp A 150.000 và sp B 65.000. Hoa hồng đại lý 5% thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ đại lý 10%. Chi phí vận chuyển bằng tiền mặt 660 ( thuế GTGT 10%)
  10, Xuất kho công công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận văn phòng phiếu xuất kho 111: 2.000, dùng cho bán hàng 3.000, dùng cho phân xưởng I 1.500, phân xưởng II 1.000 (loại phân bổ 1 lần)
  11,NHượng bán 1 TSCĐ hữu hình của PX II, theo biên bản giao nhận NG TSCĐ 60.000 đã hao mòn 25.000. TS đc bán với giá chưa thuế 42.000 thuế GTGT 10%. Tiền bán hàng thu bằng TGNH, chi phí nhượng bán tài sản 300 chi bằng tiền mặt.
  12, Nhận bảng sao kê của ngân hàng
  - trả nợ người bán tiền mua hàng tháng trước 198.000, biết DN được hưởng chiết khấu thanh toán 1%
  - bên nhận đại lý thanh toán tiền biết 1/2 số sp A và 1/4 sp B đã tiêu thụ và số tiền này đã trừ hoa hồng và thuế
  13, xuất kho sp A trị giá xuất kho 380.000 bán trực tiếp cho cty Z giá bán chưa thuế 456.000, chiết khấu thương mại 2%, thuế GTGT 10%. tiền mua hàng công ty Z chưa thanh toán
  14, nhượng bán 100 trái phiếu cho công ty Hải Hà có mệnh giá 2.000/ 1 trái phiếu, thời hạn 9 tháng với giá 2.050/ 1 trái phiếu thu bằng TM
  15, bảng tính khấu hao và phân bổ
  - phân bổ cho PX số 1 20.00
  - phân bổ cho xưởng số 2 16.000
  - phân bổ cho bộ ohaajn bán hàng 12.000
  - phân bổ cho bộ phận văn phòng 15.000
  16, thanh toán tiền điện, nước qua TK Ngân hàng, giá chưa thuế 16.000 thuế GTGT 10%, trong đó dùng cho PXSX số 1. 12.000, PX 2 8.500, bán hàng 2.500, văn phòng 3.000
   
 2. until you

  until you New Member Hội viên mới

  Ðề: help me định khoản giúp em

  Hi bạn,
  Mình gửi bạn xem thử nhé :

  - Doanh nghiệp áp dụng pp kế toán kê khai thương xuyên
  - VAT dc hạch toán theo pp khấu trừ


  1, Mua công cụ, dụng cụ sản xuất của công ty C1 theo hóa đơn giá trị gia tăng số 30 ngày 2/12 giá trị chưa thuế là 20.000, thuế 10%, tiền mua công cụ trả bằng tiền mặt, số công cụ trên chuyển thẳng cho phân xưởng I là 12.000, phân xưởng II 8.000, số công cụ này sử dụng trong 4 tháng.
  N 153 : 20,000
  N 1331 : 2,000
  C 111 : 22,000

  N 142 : 20,000
  C 153 : 20,000

  N 627 (I): 12,000/4 = 3,000
  N 627(II) : 8,000/4 = 2,000
  C 142 : 5,000


  2,Mua hóa đơn, chứng từ, sổ kế toán đưa vào sử dụng ngay, chi bằng tiền mặt, giá chưa thuế 400 thuế 10%
  N 642 : 400
  N 1331: 40
  C 111: 440

  3,Mua vật liệu phụ, trị giá chưa thuế 15.000 thuế GTGT 10%, tiền mua hàng chưa thanh toán, Số vật liệu trên chuyển thẳng cho Phân xưởng I 8.000, phân xưởng II 4.000 số còn lại nhập kho đủ.
  N 627 (I) : 8,000
  N 627 (II) : 4,000
  N 1522 : 3,000
  N 1331 : 1,500
  C 331 : 16,500


  4,Xuất kho bán sản phẩm A cho công ty X giá xuất kho 100.000, giá bán chưa thuế 120.000, tiền hàng đã thu bằng TM là 40.000, số còn lại cty nhận nợ.
  N 632 ; 100,000
  C 155 : 100,000

  N 111 : 40,000
  N 131(X) : 92,000
  C 511 : 120,000
  C3331 : 12,000

  5, Xuất kho gửi bán sản phẩm B cho cty Y, giá xuất kho 60.000 giá bán chưa thuế 80.000 thuế GTGT 10%. chi phí gửi hàng trả hộ công ty Y bằng tiền mặt là 1.650
  N 157 : 60,000
  C 155 : 60,000

  N 338(Y) : 1,650
  C 111 : 1,650

  6, Xuất kho nguyên vật liệu chính cho phân xưởng I để sản xuất sp A 850.000, cho phân xưởng II sản xuất sp B là 620.000
  N 627 (I) :850,000
  N 627 (II): 620,000
  C 1521(I): 850,000
  C 1521 (II): 620,000

  7,Xuất kho vật liệu phụ cho PX I sản xuất sp A 25.000 cho PX II sản xuất sp B 15.000
  N 627 (I) :25,000
  N 627 (II): 15,000
  C 1522(I): 25,000
  C 152 2(II): 15,000

  8,Nhận được bảng sao kê của ngân hàng số 85
  - công ty X thanh toán số tiền còn nợ lại ở nghiệp vụ 4, biết công ty được hưởng 1% chiết khấu thanh toán.
  N 112 : 90,800
  N 635 : 1,200
  C 131(X) : 92,000


  - Công ty Y thanh toán tiền hàng và chi phí (5, Xuất kho gửi bán sản phẩm B cho cty Y, giá xuất kho 60.000 giá bán chưa thuế 80.000 thuế GTGT 10%. chi phí gửi hàng trả hộ công ty Y bằng tiền mặt là 1.650)
  N 632 : 60,000
  C 157 : 60,000

  N 112 : 89,650
  C 511 : 80,000
  C 3331 : 8,000
  C 338 (Y): 1,650

  9, Xuất kho gửi bán đại lý SP A trị giá xuất kho 120.000, sp B trị giá xuất kho 50.000. giá bán chưa thuế GTGT của sp A 150.000 và sp B 65.000. Hoa hồng đại lý 5% thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ đại lý 10%. Chi phí vận chuyển bằng tiền mặt 660 ( thuế GTGT 10%)

  N 157(A) : 120,000
  N 157 ( 8-) : 50,000
  C 155 (A): 120,000
  C 155(8-) : 50,000

  N 641 : 600
  N 1331 : 60
  C 111 : 660

  10, Xuất kho công cụ dụng cụ sử dụng ở bộ phận văn phòng phiếu xuất kho 111: 2.000, dùng cho bán hàng 3.000, dùng cho phân xưởng I 1.500, phân xưởng II 1.000 (loại phân bổ 1 lần)
  N 642 : 2,000
  N 641 : 3,000
  N 627 (I): 1,500
  N 627 (II) : 1,000
  C 153 : 7,500

  11,Nhượng bán 1 TSCĐ hữu hình của PX II, theo biên bản giao nhận NG TSCĐ 60.000 đã hao mòn 25.000. TS đc bán với giá chưa thuế 42.000 thuế GTGT 10%. Tiền bán hàng thu bằng TGNH, chi phí nhượng bán tài sản 300 chi bằng tiền mặt.

  N 112 : 46,200
  C 711 : 42,000
  C3331 : 4,200

  N 214 : 25,000
  N 811 : 60,000
  C 211 : 85,000

  N 811 : 300
  C 111 : 300

  12, Nhận bảng sao kê của ngân hàng
  - trả nợ người bán tiền mua hàng tháng trước 198.000, biết DN được hưởng chiết khấu thanh toán 1%
  N 331 : 198,000
  C 112 : 178,200
  C 515 : 19,800

  - bên nhận đại lý thanh toán tiền biết 1/2 số sp A và 1/4 sp B đã tiêu thụ và số tiền này đã trừ hoa hồng và thuế (Xuất kho gửi bán đại lý SP A trị giá xuất kho 120.000, sp B trị giá xuất kho 50.000. giá bán chưa thuế GTGT của sp A 150.000 và sp B 65.000. Hoa hồng đại lý 5% thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ đại lý 10%)
  N 632(A) : 120,000/2 = 60,000
  N 632 ( 8-) : 50,000/4 = 12,500
  C 157 (A): 60,000
  C 157(8-) : 12,500

  N 131 : 100,375
  C 511 ( A) : 75,000
  C 511(8-) : 16,250
  C 3331 : 9,125

  N 641 : (75,000+16,250) *5% = 4,562.5
  N 1331: 456.25
  C 131 : 5,018.75

  Thu tiền hàng từ đại lý:
  N 112: 100,375– 5,018.75= 95,356.25
  C 131: 95,356.25

  13, xuất kho sp A trị giá xuất kho 380.000 bán trực tiếp cho cty Z giá bán chưa thuế 456.000, chiết khấu thương mại 2%, thuế GTGT 10%. tiền mua hàng công ty Z chưa thanh toán
  N 632 (A) : 380,000
  C 155(A): 380,000

  N 131 (Z) : 491,568
  C 511 : 456,000(1-2%) = 446,880
  C3331: 44,688


  14, nhượng bán 100 trái phiếu cho công ty Hải Hà có mệnh giá 2.000/ 1 trái phiếu, thời hạn 9 tháng với giá 2.050/ 1 trái phiếu thu bằng TM
  N 111 : 2,050 x 100 = 205,000
  C 121 : 2,000 x 100 = 200,000
  C 515 : 5,000

  15, bảng tính khấu hao và phân bổ ( Khấu hao TSCD)
  - phân bổ cho PX số 1 20.00
  - phân bổ cho xưởng số 2 16.000
  - phân bổ cho bộ phận bán hàng 12.000
  - phân bổ cho bộ phận văn phòng 15.000

  N 627 (I) : 20,000
  N 627 (II) : 16,000
  N 641: 12,000
  N 642 : 15,000
  C 214 : 63,000

  16, thanh toán tiền điện, nước qua TK Ngân hàng, giá chưa thuế 26.000 thuế GTGT 10%, trong đó dùng cho PXSX số 1. 12.000, PX 2 8.500, bán hàng 2.500, văn phòng 3.000
  N 627 (I) : 12,000
  N 627(II) : 8,500
  N 641 : 2,500
  N 642 : 3,000
  N 1331 : 2,600
  C 112: 28,600


  Thân !
  Until you!
   
 3. bkcdg5

  bkcdg5 New Member Hội viên mới

  Ðề: help me định khoản giúp em

  hi!!1 page nay la de giup do nhung ai khong biet thui!! thu' cai nay la can ban, nen chak luoi hoc nho nguoi khac dinh khoahn ho day!
   
 4. cachupi

  cachupi New Member Hội viên mới

  - Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ ( TK 154 ): 61.168.000 đ. Trong đó bao gồm 3 khoản mục chi phí như sau: - Chi phí nguyên VL trực tiếp : 50.000.000 đ. Trong đó:

  + 154 Vật liệu chính : 48.000.000 đ + Vật liệu phụ : 2.000.000 đ

  + 154 Chi phí nhân công trực tiếp : 6.528.000 đ

  + 154 Chi phí sản xuất chung : 4.640.000 đ

  - 152 : vật liệu chính tồn kho 48.000.000 đ(1000kg) = 1kg 48.000

  - 152 : Vật liệu phu tồn kho 2.000.000 đ (50kg) = 1kg = 40.000
  9/ Mua và nhập kho 3000kg VLC, đơn giá chưa thuế là 48.500đ/kg, thuế GTGT 10%, chưa trả tiền người bán. Vì do mua hàng với số lượng lớn, Doanh nghiệp được hưởng chiết khấu thương mại 5% (có giảm thuế), chiết khấu thương mại đã được trừ vào nợ người bán.

  10/Xuất 3000 Vật liệu chính để sản xuất sản phẩm.

  11/ Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất theo tỷ lệ 5% trên tiền lương thực tế phải trả cho công nhân trực tiệp sản xuất sản phẩm.

  12/ - Cuối kỳ phế liệu thu hồi nhập lại kho trị giá 8.000.000 đ.

  13/Nhập kho 4.500 sản phẩm M, còn lại 950 sản phẩm dở dang mức độ hoàn thành 60% được đánh giá theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương.
  mọi người có ai giúp em làm những câu này không, em cảm ơn nhiều
   
 5. Daotien2118

  Daotien2118 New Member Hội viên mới

  Bài của bạn có tài khoản 621 k ạ
   
 6. Daotien2118

  Daotien2118 New Member Hội viên mới

   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.