Hàm round

quangdj

New Member
Hội viên mới
Mình có một file mà không hiểu rõ công thức hàm Round lắm nhờ các bạn giải thích giúp:
- Cột J7 tại sao lại dùng chia?
- Cột K7 tại sao lại dùng nhân?
Cám ơn các bạn nhiều
 

Đính kèm

  • GÍA.rar
    6.1 KB · Lượt xem: 139
Hàm ROUND đơn giản chỉ là làm tròn sau dấu thập phân. Còn việc nhân (*) hay chia (/) đấy là chuyện khác.
HàmROUNDlàm tròn một số tới một số chữ số đã xác định. Ví dụ, nếu ô A1 chứa 23,7825 và bạn muốn làm tròn giá trị đó tới hai vị trí thập phân, bạn có thể dùng công thức sau:

=ROUND(A1, 2)

Kết quả của hàm này là 23,78.

Cú pháp
ROUND(number, num_digits)

Cú pháp hàm ROUND có các đối số sau đây:

  • number Bắt buộc. Số mà bạn muốn làm tròn.

  • num_digits Bắt buộc. Số chữ số mà bạn muốn làm tròn số tới đó.
Chú thích
  • Nếunum_digitslớn hơn 0 (không), thì số được làm tròn tới số vị trí thập phân được chỉ định.

  • Nếunum_digitsbằng 0, thì số được làm tròn tới số nguyên gần nhất.

  • Nếusnum_digitsnhỏ hơn 0, thì số được làm tròn sang bên trái dấu thập phân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top