hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

Thảo luận trong 'Kế Toán Chi Phí' bắt đầu bởi money89, 6/6/10.

 1. money89

  money89 New Member Hội viên mới

  chào các anh chị
  anh chị cho em hỏi năm 2009 thanh tra quyết toán Thuế TNDN của năm 2008 thì khoản chi phí thuế TNDN ps đó và tiền phạt hạch toán như thế nào?
   
                
 2. menhtroi

  menhtroi -=ABC=- Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  q

  TÀI KHOẢN 811
  CHI PHÍ KHÁC

  Tài khoản này phản ánh những khoản chi phí phát sinh do các sự kiện hay các nghiệp vụ riêng biệt với hoạt động thông thường của các doanh nghiệp.
  Chi phí khác của doanh nghiệp, gồm:
  - Chi phí thanh lý, nhượng bán TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ thanh lý và nhượng bán TSCĐ (Nếu có);
  - Chênh lệch lỗ do đánh giá lại vậu tư, hàng hoá, TSCĐ đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
  - Tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế;
  - Bị phạt thuế, truy nộp thuế;
  - Các khoản chi phí khác.
  5. Hạch toán các khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng kinh tế, bị phạt thuế, truy nộp thuế, ghi:
  Nợ TK 811 - Chi phí khác
  Có các TK 111, 112,. . .
  Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

  6. Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ chi phí khác phát sinh trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh, ghi:
  Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh
  Có TK 811 - Chi phí khác.
   
 3. Đình Phán

  Đình Phán “Hậu sinh khả uý!” Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  Đầy đủ quá nhỉ???? :k5824633:

  Đơn giản là cho nó vào CP khác thui em.
   
 4. Red Square

  Red Square New Member Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  Chưa đầy đủ
  Làm gì có bút toán nào kì lạ như thế.
  Chẻ nó ra thì họa may
   
 5. Mr. Cool

  Mr. Cool Mát mẻ nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt


  Sao kì lạ Quảng Trường Đỏ? :imlanglun:
  Chẻ ra làm sao?
   
 6. Red Square

  Red Square New Member Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  Kì lạ vì thấy nó kỳ lạ.
  Chẻ ra có thể hiểu là chia ta từng bút toán để dễ theo dõi.
  Nhìn vào chùm kia ai hiểu được
   
 7. menhtroi

  menhtroi -=ABC=- Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  nếu ai cũng hiểu cho vào cp khác thì họ hoir làm chi? :quaylung::quaylung:
   
 8. xuantuhb

  xuantuhb New Member Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  bút toán này hay quá
   
 9. phamduyson

  phamduyson New Member Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  Có phải là tính tiền thuế nộp phạt but toán: N 811 và C 3334, 33311, 3388
  Thanh toán tiền nộp phạt: N 3334, 33311, 3388 và C 111, 112 ko nhỉ?
   
 10. yenloan1511

  yenloan1511 Member Hội viên mới

 11. Huufc

  Huufc New Member Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  Ban Phamduyson nói dung. phải thế mới biết truy thu lọa thuế nào chứ. ý kiến kia dung đúng nhưng chưa rõ
   
 12. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  Công văn Số: 13521/CT-TTHT: TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2007
  V/v Hạch toán kế toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán thuế
  Kính gởi : Công ty TNHH Quốc Hùng (0301854855)
  Địa chỉ : 86/56 Phổ Quang, P.2 - Q. Tân Bình, TP. HCM
  Trả lời văn bản số 15-02/QH-CV/2007 ngày 30/11/2007 của Công Ty TNHH Quốc Hùng về việc hạch toán số thuế truy thu thêm qua kiểm tra quyết toán; Cục thuế TP có ý kiến trả lời như sau :
  - Căn cứ Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006, Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa ban hành kèm theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ Tài Chính
  1.- Hạch toán số thuế phải truy thu thêm :
  Trường hợp năm 2007, Công Ty được Chi Cục thuế Quận Tân Bình kiểm tra quyết toán thuế các niên độ từ năm 2002 đến năm 2005, phải truy thu nộp thêm số thuế GTGT, thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân, thì tại thời điểm nhận được Quyết định xử lý truy thu, Công Ty hạch toán :
  - Thuế GTGT truy thu thêm :
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  - Thuế TNDN truy thu thêm :
  Có TK 3334 - Thuế TNDN phải nộp
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  Khi nộp thuế: Nợ 3331, 3334/Có 111,112
  - Thuế Thu nhập cá nhân truy thu thêm :
  + Trường hợp khấu trừ vào tiền lương của người lao động kỳ này
  Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
  Nợ TK 334- Phải trả người lao động
  + Trường hợp do công ty phải trả
  Có TK 3335 - Thuế TNCN phải nộp
  Nợ TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  2.- Về điều chỉnh số trích khấu hao TSCĐ:
  Trường hợp qua kiểm tra phát hiện Công Ty trích khấu hao cao hơn mức quy định tại Chế độ quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Tài Chính, làm ảnh hưởng đến lợi nhuận thực tế của các kỳ kế toán từ năm 2002 đến năm 2005, thì Công Ty hạch toán điều chỉnh lại số trích vượt mức qui định như sau :
  Có TK 4211 - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
  Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ
  Các trường hợp điều chỉnh nêu trên, Công ty không phải lập lại sổ sách kế toán, cũng như lập lại tờ khai quyết toán thuế TNDN, tờ khai thuế GTGT của các kỳ trước.
  Cục Thuế TP trả lời Công Ty để biết và thực hiện, nếu còn nội dung nào chưa rõ, đề nghị Công Ty liên hệ Cục Thuế TP - Phòng Tuyên Truyền - Hỗ trợ để được hướng dẫn thêm.
  Tiền phạt thì hạch toán: - Nợ 811/Có 3339
  Khi nộp tiền thì hạch toán: - Nợ 3339/Có 111,112
   
 13. trantriet

  trantriet New Member Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  Chính xác là:
  Xác định số truy thu: N811/C3331,3334,3335,...
  Nộp tiền phạt: N811/C111
  Nộp truy thu: N3331,3334,3335,.../C111
  BCKQKD bình thường: N911/C811
  Nhưng khi báo cáo thuế TNDN thì loại trừ các khoản chi này ra
  ok
   
 14. Khiconnb

  Khiconnb Gấu bắc cực Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  ai có thể chỉ cho em biết khi nào khoản Truy thu được ghi giảm lợi nhuận, khi nào thì cho vào 811, cái này em nghĩ nó còn tuỳ thuộc thời điểm bị truy thu và lý do bị truy thu nữa ???!!!!
   
 15. chudinhxinh

  chudinhxinh Member Hội viên mới

  Ðề: hạch toán thuế TNDN bị truy thu và tiền phạt

  Cách 01: công ty đang lỗ
  Khi có quyết định phạt
  Nợ 811/ Có 3339=1.000.000
  Khi đi nộp phạt
  Nợ 3339/ có 111,112=1.000.000
  Kết chuyển lãi lỗ sang 911 và 4212
  Kết chuyển xác định lời lỗ bình thường
  Nợ 911/ có 811= 1.000.000
  Giả sử các cái khác không phát sinh:
  Nợ 4212/ có 911 = 1.000.000
  Cách này khiến bạn phải theo dõi cuối năm phải làm thêm động tách bóc chi phí không hợp lý này ra: Cuối năm khi quyết toán thuế TNDN phải loại trừ phần chi phí này ra, ở tờ khai quyết toán TNDN nó nằm ở mục B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7 chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN làm tăng doanh thu tính thuế x 25%
  = > với cách này chỉ cần mởi chi tiết cho 811 ( 8111 chi phí hợp lý , 8112 chi phí không hợp lý) => như vậy sẽ tiện cho việc phần biệt chi phí không bị lẫn lộn, và tổng hợp, cách làm này nó đúng với chuẩn mực kế toán vì đó là một khoản chi phí phát sinh khi lên bẳng cân đối kế toán thì số liệu của 421 trên bảng cân đối kế toán năm sẽ khớp với tời phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: 03-1A_TNDN

  Cách 02: công ty đang lãi tức dùng lợi nhuận chưa phân phối sau thuế TNDN để chi trả dĩ nhiên đã trích lập các quỹ và cổ tức, với cách này cuối năm khi quyết toán thuế bình thường ko phải loại cái phần này ra trên tờ khai quyết toán thuế TNDN cuối năm tức ko phải ngồi xem lại khoản phạt kia bao nhiêu để nhét vào B4 của tời khai quyết toán năm trên phần mềm HTKK 3.1.7
  Khi có quyết định phạt
  Nợ 4211/ Có 3339=1.000.000
  Khi đi nộp phạt
  Nợ 3339/ có 111=1.000.000
  Với cách làm này thi đặc điểm là khi quyết toán thuế cuối năm thì giữa phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh : 03-1A_TNDN sẽ không khớp với số liệu của 421 trên bảng cân đối kế toán năm
  Căn cứ :
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.