Hạch toán lãi tiền cho vay

Ngọc Anh 114

New Member
Hội viên mới
Các bạn giúp đỡ mình với ạ!
Công ty mình đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, nguồn vốn công ty quyết định cho cá nhân vay vốn.
Theo 2.32 Khoản 2 Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC thì "Trường hợp trong giai đoạn đầu tư, doanh nghiệp phát sinh cả khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi thì được bù trừ giữa khoản chi trả lãi tiền vay và thu từ lãi tiền gửi, sau khi bù trừ phần chênh lệch còn lại ghi giảm giá trị đầu tư."
Vậy công ty mình có được hạch toán bù trừ lãi thu và chi phí đầu tư xây dựng cơ bản, phần lãi thu chênh lệch kết chuyển lãi lỗ và nộp thuế tndn trên phần chênh lệch này đúng ko ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top