Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

Thảo luận trong 'Bất động sản - Đầu tư - XDCB' bắt đầu bởi Dragon489, 11/2/08.

 1. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  (1) Mua nhà xưởng, quyền sử dụng đất, đền bù giải tỏa để được quyền sử dụng đất, chi phí lập dự án khả thi……. ..

  Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn

  Có TK 331 -Phải trả người bán.

  Có TK 111,112 ,……….

  (2) Đối với các dự án đầu tư địa ốc,khi có quyết định phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền :
  Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  Có TK 228- Đầu tư dài hạn

  (3) Nhận khối lượng tư vấn, thiết kế… hoàn thành do các nhà cung cấp bàn giao, căn cứ hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng, phiếu giá, hoá đơn ghi :

  Nợ TK 241 -Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 331- Phải trả người bán

  - Trường hợp công trình, hạng mục công trình của dự án địa ốc tổ chức đấu thầu (giao thầu), căn cứ vào quyết toán công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, đơn giá trúng thầu,hóa đơn khối lượng hoàn thành, ghi :

  Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ

  Có TK 331- Phải trả cho người bán

  (4) Trường hợp các công trình, hạng mục công trình được phép tự thi công:

  - Căn cứ vào kết quả bảng phân bổ vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình, ghi :

  Nợ TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

  Có TK 621- Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp.

  Có TK 622- Chi phí nhân công trực tiếp.

  Có TK 623- Chi phí sử dụng máy thi công.

  Có TK 627- Chi phí sản xuất chung.

  - Cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào giá thành sản xuất xây lắp hoàn thành thực tế, biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp, quyết toán từng phần các công trình, hạng mục công trình, ghi :

  Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  Có TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

  (5) Chi tiền đền bù, chi phí khởi công, chi phí tổ chức công tác đền bù, di dời để giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất …, ghi :

  (khi đã có quyết định đầu tư dự án của cơ quan có thẩm quyền)

  Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  Có TK 111,112,331,311,341……..

  (Nếu dự án chưa được phê duyệt, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất --> 14TK 228-)

  (6) Phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, ghi:

  Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  Có TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp.

  - Khi phát sinh chi phí bảo lãnh, lãi vay phải trả trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, ghi:

  Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (338 8-)

  (7) Căn cứ vào biên bản bàn giao, quyết toán công trình hạng mục công trình, ghi: Nợ TK 228- Đầu tư dài hạn khác

  Có TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/2/08
                
 2. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  (8-) Tiêu thụ sản phẩm địa ốc ghi :

  Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

  Có TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

  (9) Ngoài bút toán (8-), đối với các dự án đầu tư địa ốc khi tiêu thụ ta phải trích trước tiền sử dụng đất, giá trị xây lắp công trình công như :

  Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

  Có TK 335 – Chi phí phải trả

  (10) Kết chuyển giá vốn sản phẩm địa ốc (nền, nhà), ghi:

  Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

  Có TK 632- Giá vốn hàng bán

  (11) Cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi :

  Nợ TK 911- Xác định kết quả kinh doanh

  Có TK 641- Chi phí bán hàng

  Có TK 642 -Chi phí quản lý doanh nghiệp

  (12) Cuối kỳ kết chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi :

  Nợ TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

  Có TK 911-Xác định kết quả kinh doanh

  (13) Doanh thu của sản phẩm địa ốc đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ kế toán, ghi :

  Nợ TK 111- Tiền mặt

  Nợ TK 112-Tiền gởi ngân hàng

  Nợ TK 131-Phải thu khách hàng

  Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

  Có 333- Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (333 1)

  Hạch toán kế toán trong lĩnh vực . . .

  (14) Đối với sản phẩm địa ốc đã được tiêu thụ thuộc dự án đầu tư địa ốc, căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh, quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, bảng phân bổ chi phí, kết toán chi phí trích trước (tiền sử dụng đất, quyết toán xây lắp công trình, hạng mục công trình công cộng..):

  Nợ TK 335 – Chi phí phải trả

  Có TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)


  - Đối sản phẩm địa ốc chưa tiêu thụ thuộc dự án địa ốc, căn cứ vào chi phí thực tế phát sinh, quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, bảng phân bổ chi phí, kết chuyển vào giá trị địa ốc :

  Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác

  Có TK 241- Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  - Chi phí đầu tư xây dựng không được phê duyệt khi quyết toán vốn đầu tư, phải thu hồi :

  Nợ TK 138- Phải thu khác

  Có TK 241- Chi phí đầu tư xây dựng (241 1)

  (15) Khi quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt, cuối kỳ xử lý chênh lệch giữa số trích trước và số thực tế phát sinh được quyết toán , kết chuyển vào TK 711 ( Thu nhập hoạt động khác)
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/2/08
 3. nguyenlinhvl

  nguyenlinhvl New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Anh ơi, vậy còn Công ty Môi giới Bất Động Sản thì hạch toán sau Anh?
   
 4. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Đối với cty môi giới BĐS thì đây là hình thức cty dịch vụ do vậy bạn thiết lập hệ thống sổ sách theo mô hình công ty dịch vụ là ổn! :cheers1:

  Chúc bạn thành công!

  Thân chào!
   
 5. thienvu_hung

  thienvu_hung New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Gửi anh Dragon489
  Em mới vào làm cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, Công ty em đang làm chủ đầu tư của một khu đô thik ( xây nhà để bán)
  Anh có thể giúp em chi tiết về cachs hạch toán tại doanh nghiệp này được không:
  Cụ thể:
  - Các chi phí ban đầu như tiền lương, tiền giao dịch, tiếp khách và chi phí khác thì hạch toán như thế nào
  - Các chi phí thẩm định, chi phí thiết kế thì hạch toán thế nào....
  - .........
  Ngoài ra em có thể hỏi anh là:
  Hiện tại bọn em hoạt động được một thời gian dài, các chi phí tập hợp ( chủ yếu là các chi phí quản lý) em đều kết chuyển sang TK911 để xác định kinh doanh, và hàng kỳ em đều lập Tờ khai thuế TNDN của Cục thuế và có xác định KQKD: Vậy em hạch toán thế có đúng không, nếu sai thì phải hạch toán thế nào cho đúng hả anh??
  Hãy trả lời ngay anh nhé
  Cảm ơn anh!
  ( Cho em xin số điện thoại của anh đi để nếu có vướng mắc em có thể xin tư vấn anh nhé)
  :confuse1:

   
  Last edited by a moderator: 12/4/10
 6. suonguyen85

  suonguyen85 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Gởi anh Dragon489:

  Nhờ anh hướng dẫn giúp em cách hạch toán và báo cáo thuế đối với các dự án Bất động sản.

  Thông thường, các dự án thường được bán trước, và thanh toán theo tiến độ hoàn thành công trình. Tuy nhiên, theo em được biết thì doanh thu chỉ được ghi nhận khi dự án hoàn thành.

  Vậy, đối với các khoảng khách hàng thanh toán trong quá trình thi công công trình thì được hạch toán như thế nào ạ? (có phải ghi có tài khoản "khách hàng trả tiền trước" không ạ?

  Thuế thu nhập doanh nghiệp được nộp dựa vào doanh thu theo hợp đồng? hay theo số tiền khách hàng nộp theo tiến độ? hay phải đợi đến khi dự án hoàn thành, hạch toán doanh thu thì mới kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp

  Nhờ anh Dragon489 và mọi người hướng dẫn giúp em.

  Xin cảm ơn rất nhiều
   
 7. ketoantotbug

  ketoantotbug New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Bên e cũng thu tiền theo tiến độ của hợp đồng góp vốn
  Mỗi lần thu tiền, đều xuất hóa đơn GTGt, kê khai và nộp thuếGTGT, thuế TNDN tạm tính
  Ví dụ: Hợp đồng bán CCCC 3 tỷ, thu tiền 3 lần, mỗi lần 1 tỷ
  Ngày 15/01/2010 thu tiền lần 1: 1 tỷ, VAT: 100tr, tổng cộng : 1,1 tỷ
  1. Thuế GTGT: Công ty xuất hóa đơn GTGT như trên
  - Kê khai và nộp thuế GTGT như bình thường, thời hạn nộp 100 tr tiền thuế là 20/02/2010
  2. Thuế TNDN: Tạm tính theo 2%: 1 tỷ x 2% =20tr
  - Kê khai theo mẫu 09/TNDN, phần kê khai thu tiền theo tiến độ
  - Nộp thuế TNDN tạm tính 20tr, chậm nhất là ngày 25/02/2010
  3. Cách hạch toán:
  *) Ngày 15/01/2010
  - Thu tiền: N111/C131: 1,1 tỷ
  - Hạch toán doanh thu:
  N131: 1,1 tỷ
  C 511: 1 tỷ
  C 33311: 100tr
  - Hạch toán thuế GTGT: N33311/C111: 100tr
  *) Vào ngày nộp thuế TNDN
  - Hạch toán thuế TNDN: N 3334: 20tr
  C 111: 20tr
  - Ghi nhận chi phí thuế trong kỳ: N8211/C3334: 20tr

  E hạch toán như trên có gì sai sót, mong các anh chị giúp đỡ ạ
  E đang phân vân việc xác định thời điểm tính doanh thu và thuế TNDN
   
 8. Nhimmtv

  Nhimmtv New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Em ơi hạch toán vậy là sai đấy chỉ ghi nhận tiền thôi vì sản phẩm cua minh chưa thanh phẩm và chua bán nên em không thể ghi nhận doanh thu
  Em doi den khi quyết toánbanf giao nhà mới viết xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu rồi tính thuế chứ
   
 9. thu.ttreal87

  thu.ttreal87 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  moi nguoi oi giup minh cach hach toan ve linh vuc BDS
  minh moi vao lam boi vay boi roi qua
  cty co du an nhung can biet thu nhung khong truc tien xay dung ma giao cho nha thau khac lam, khi cong trinh hoan thanh han mục den dau minh TT den do ben nhan thau xuất HD minh se hoan toan vao TK nao thi hop ly,
  con phan khach hang mua biet thu ben minh thanh toan tien cho minh theo nhieu dot , minh xuat hoa don cho tung dot TT do vay minh co ghi nhan DT hay khong.
  phan thue TNDN tan tinh 2% đa phải tinh ngay sau khi xuất HD cách tinh nhu the nao?
  rat mong moi nguoi giup do
  Cam on!
   
 10. Kiem toan

  Kiem toan New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Mà nè, mình biết có 1 Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DTP: chuyên
  Hỗ trợ xem xét, hoàn thiện lại sổ sách, chứng từ kế tóan năm cũ (trước khi cơ quan thuế kiểm tra)
  Tư vấn, bổ sung chứng từ để chi phí của Công ty được cơ quan thuế chấp nhận
  Kê khai thuế, làm sổ sách kế toán hàng tháng cho các Công ty.
  => Công ty này chất lượng rất tốt mà giá phí không mắt quá đâu.
  Bạn nên điện thoại cho Công ty DTP để đước tư vấn miễn phí.
  Số điện thoại bên DTP là 0907 958 871
   
 11. thannhi

  thannhi New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Chào bạn
  Về vấn đề này bạn nên liện hệ CTY dịch vụ để được tư vấn miễn phí và an tâm.
  Hiện tại mình có thuê CTY TNHH TM và DV DTP làm dịch vụ kế toán cho Công ty mình. Xếp của mình hài lòng lắm. Bởi vì các anh bên DTP xuất thân từ kiểm toán, họ tư vấn tốt lắm bời vì họ có kinh nghiệm làm kiểm toán 6-7 năm và đã làm việc với cơ quan thuế rất nhiều.
  Chức năng của họ là:
  Làm lại sổ sách cho các Công ty; kê khai thuế, dịch vụ kế toán từ A - Z. Nhưng cái hay của họ là tư vấn cho mình hợp thức các chứng từ để được cơ quan thuế chập nhận.
  Để mình cho bạn thông tin: Anh Thanh (Giám đốc) Công ty TNHH Thuong mại và Dịch vụ DTP, số điện thoại là 0907 958 871 => Công ty này ở Quận 12, TP. HCM
   
 12. DAUTHANH

  DAUTHANH New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Gởi anh Dragon489:

  Nhờ anh hướng dẫn giúp em cách hạch toán và báo cáo thuế đối với dự án hợp tác đầu tư xây dựng nhà chung cư chính sách và thương mại.


  Cơ quan mình (Bên A) đang hợp tác với 1 Công ty (bên 8-) xây dựng 1 khu nhà Chung cư, sản phẩm được phân phối là căn hộ. Bên mình có đất, bên Công ty kia bỏ vốn ra xây dựng. Cụ thể, bên A sẽ chịu trách nhiệm ghi chép kế toán. Xuất hóa đơn,Kê khai thuế, ký hợp đồng bán nhà, ….

  Nội dung chính của Hợp đồng hợp tác :
  Mục tiêu-Phương thức hợp tác-kinh doanh dự án
  1. Bên A và bên B cùng nhau hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh Chung cư Z (hình thành trong tương lai).
  2. Mục tiêu: Xây dựng 01 khu chung cư phục vụ cho nhu cầu nhà ở của cán bộ, CNV (phần bên A được phân phối) và Kinh doanh (phần bên B được phân phối).
  3. Phương thức hợp tác và vai trò :
  - Bên A: Chủ đầu tư dự án
  - Bên B: Đồng chủ đầu tư dự án
  Diễn biến như sau:
  a.Đối với 94 căn hộ bên B được phân phối :
  Bên B bán ra thị trường, mọi hợp đồng mua bán, thủ tục, xuất hóa đơn, kê khai thuế do bên A làm.
  - Giá vốn thực tế
  - Giá bán thực tế ra thị trường
  - Lợi nhuận = Doanh thu - giá vốn
  (Công ty B sẽ được hưởng hoàn toàn)
  b.Đối với 94 căn hộ của bên A được phân phối :
  Bên A ký Hợp đồng bán cho Cán bộ, Công nhân viên:

  1- Có 9 căn bán cho Cán bộ, Công nhân viên (CB, CNV) theo tiêu chuẩn:
  Do cán bộ CNV ký Hợp đồng mua của bên A (hợp đồng này tạm gọi là HĐ gốc) theo tiêu chuẩn, Bên A thu tiền và xuất hóa đơn theo tiến độ (sau đó chuyển cho bên 8-).

  2- Có 26 căn:
  Căn CB, CNV ký mua của bên A, do không đủ năng lực tài chính số 26 người bán lại cho bên thứ ba (chuyển nhượng HĐ góp vốn), bên A thu tiền theo tiến độ (và xuất hóa đơn cho 26 hộ này theo HĐ như hợp đồng gốc, việc thanh toán chênh lệch và thủ tục sang tên đổi chủ do các cá nhân được thực hiện theo quy định của pháp luật)

  3- Có 41căn
  Do CNV ký mua của bên A, sau đó 41 hộ này bán lại cho bên B. Bên A thu tiền của bên B theo tiến độ như Hợp đồng gốc (bên B trả cho 41 hộ 1 khoản chênh lệch 2,5 triệu/m2). Bên A xuất hóa đơn tổng thể 41 căn cho bên B.

  4- Có 18 căn :
  Do CB, CNV bán lại cho bên A, theo giá của HĐ gốc + chênh lệch 2,5 triệu/m2. Sau đó bên A bán ra cho khách hàng theo giá trị trường.


  * Như vậy :
  - Trường hợp 1 (9 hộ) , Trường hợp 2 (26 căn) Trường hợp 3 (26 căn) việc mua căn hộ không phát sinh lợi nhuận (nhà chính sách). Việc 67 hộ (26 + 41 ) Cán bộ, CNV chuyển nhượng lại cho bên thứ 3 do 2 bên tự giải quyết.
  - Trường hợp 4 (18 căn ) : Khi bên A mua lại của CB, CNV theo giá HĐ gốc + khoản chênh lệch (2,5tr/m2) và bán ra thị trường. Trường hợp này phát sinh lãi, lỗ. Nhưng phần lợi nhuận này do bên B sẽ được hưởng.
   
 13. namgt2

  namgt2 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Các bạn kế toán xây dựng , KD BĐS có nhu cầu giải đáp về lập dự toán , bóc tách khối lượng thì gửi câu hỏi nhé
   
 14. ngocuyen2509

  ngocuyen2509 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  chào anh chị, em là kế toán mới, cty em mới nhận tiền cọc mua đất mua của khách hàng, em ghi có tk 211 và nợ tk 1111, như vậy có đúng k ạ
   
 15. daudo2010

  daudo2010 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Bạn hạch toán kế toán phần tập hợp chi phí đầu tư trong lĩnh vực bđs vậy là không đúng rồi.
  Trong lĩnh vực bđs rất nhiều hình thức kinh doanh đầu tư, từ cho thuê, thuê tài sản là bất động sản hoặc ngành nghề chính kinh doanh bất động sản mà chỉ thấy toàn tập hợp chi phí đầu tư vào tk 228, 2411 là chính.
   
 16. ThuyDung_198

  ThuyDung_198 New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Chào cả nhà. E nhờ cả nhà chỉ dùm em trường hợp công ty e là chủ đầu tư xây căn họ chung cư để bán. Trường hợp thu tiền từng đợt thì e hoạch toán như thế này đúng k vậy ạ:
  1. N111,112 - Tổng số tiền nhận trước
  C 3388
  C 33311
  2. N 3388
  C 3387
  3. N 3387
  C 5117
  4. N 8211: 1% ( Doanh thu - Chi phí )
  C 3334
  Cả nhà xem dùm e với ạ. E còn yếu nghiệp vụ lắm. Cảm ơn nhiều nhiều lắm ạ.
   
 17. namduysinh

  namduysinh New Member Hội viên mới

  Ðề: Hạch toán kế toán DNKD bất động sản!

  Mình cũng đồng quan điểm với bạn daudo2010 hạc toán về KDBĐS như vậy là chưa được chính xác
   
 18. tuyết trắng 88

  tuyết trắng 88 New Member Hội viên mới

  Em chào anh chị,
  Anh chị ơi, em chuẩn bị làm kế toán ở công ty kinh doanh bất động sản. Em làm về mảng thuế. Nhưng em không rõ cách hạch toán chi phí và doanh thu của công ty KD BĐS, và kê khai thuế nữa ạ. Anh chị có biết văn bản pháp luật quy định về mảng này không ạ? Cho em xin với. Em cảm ơn nhiều lắm lắm :mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz::mygaz:
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.