Hạch toán giá trị hoá đơn xuất cho phần tiền thanh toán trước của hợp đồng dịch vụ

Chào các anh chị. Xin được tư vấn đáp giúp ah. Cty em có ký hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện cho khách hàng. KH thanh toán 30% giá trị ngay sau khi ký hợp đồng. Bên em sau khi nhận đx tiền thì xuất hoá đơn GTGT cho phần tiền đó (kế toán trưởng bên em căn cứ theo Điều 9 nghị định 123 xác định thời điểm xuất hoá đơn dịch vụ là thời điểm nhận được tiền trước hoặc trong khi đang thực hiện hợp đồng mà nhận đc tiền.). Vậy em phải hạch toán cái hoá đơn này thế nào trên sổ sách ah. Khi nhận đc tiền em đã hạch toán N112/C131. Giờ đến phần hoá đơn đã xuất thì hạch toán thế nào ah(chưa thể ghi nhận doanh thu). Mong các cao nhân chỉ giúp. Tương tự khi bên nhà thầu họ xuất hoá đơn cho phần bên em thanh toán trước thì em phải hạch toán cái hoá đơn đầu vào đó thế nào ah(chưa thể ghi nhận là chi phí).
 
1. Đầu ra:
Nhận tiền ứng trước của khách hàng hạch toán:
N112/ C131-C3331: 30%(cả thuế)
Khi hoàn thành/ nghiệm thu/ bàn giao hạch toán:
Xuất hóa đơn giá trị còn lại:
N112/ C131-C3331: 70%(cả thuế)
GHi nhận doanh thu:
N131/C511: 100%
2. Đầu vào:
Ứng trước tiền cho nhà thầu hạch toán:
N331-N1331/C112: % (Cả thuế)
Khi hoàn thành/ nghiệm thu/ bàn giao hạch toán:
Nhận hóa đơn giá trị còn lại:
N331-N1331/C112: % còn lại (Cả thuế)
Ghi nhận chi phí:
N632/C331: 100%
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top