Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

phuong trang

Member
Hội viên mới
Cả nhà cho em hỏi tí:
Bên em kinh doanh về bên máy tính, máy văn phòng và cho thuê máy văn phòng. Vừa rồi bên em có nhận HĐ cho thuê máy photo. Bên em thuê 1 bên khác thực hiện hợp đồng đó. Nhưng công ty kia lại viết Hoá đơn dịchvụ cho thuê về bên mình, rồi bên mình lại xuất trả bên công ty cho thuê. Với nghiệp vụ này mình hạch toán thế nào hả cả nhà.....
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

Cả nhà cho em hỏi tí:
Bên em kinh doanh về bên máy tính, máy văn phòng và cho thuê máy văn phòng. Vừa rồi bên em có nhận HĐ cho thuê máy photo. Bên em thuê 1 bên khác thực hiện hợp đồng đó. Nhưng công ty kia lại viết Hoá đơn dịchvụ cho thuê về bên mình, rồi bên mình lại xuất trả bên công ty cho thuê. Với nghiệp vụ này mình hạch toán thế nào hả cả nhà.....

ack ack:khonghiu:, viết dùm cái sơ đồ công ty a, công ty b.. xem, rốt cuộc thì công ty nào là cho thuê, công ty nào thực thuê thế? hình như đây là trường hợp đi thuê và cho thuê lại thì phải, cty bạn là trung gian môi giới hử:odau:
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

Cả nhà cho em hỏi tí:
Bên em kinh doanh về bên máy tính, máy văn phòng và cho thuê máy văn phòng. Vừa rồi bên em có nhận HĐ cho thuê máy photo. Bên em thuê 1 bên khác thực hiện hợp đồng đó. Nhưng công ty kia lại viết Hoá đơn dịchvụ cho thuê về bên mình, rồi bên mình lại xuất trả bên công ty cho thuê. Với nghiệp vụ này mình hạch toán thế nào hả cả nhà.....

Khi nhận hóa đơn bên cho thuê:
N632
N1331
C111,112,331

Khi xuất hóa đơn lại cho bên đi thuê:
N111,112,131
C511
C33311
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

Không đưa vào 632 thì theo ku đưa vào đâu thì hợp lý.

đưa thẳng vào chi phí 623,627 hay 641, 642 hoặc 142,242 chứ còn j nữa:chetvoita:, nhưng cái topic hình như ko đơn giản thế này thì phải anh zai ạ
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

đưa thẳng vào chi phí 623,627 hay 641, 642 hoặc 142,242 chứ còn j nữa:chetvoita:, nhưng cái topic hình như ko đơn giản thế này thì phải anh zai ạ

Dịch vụ mua đi bán lại thì hạch toán vào giá vốn chứ kòn hạch toán vào đâu nữa.
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

Dịch vụ mua đi bán lại thì hạch toán vào giá vốn chứ kòn hạch toán vào đâu nữa.

vâng, đúng rồi ạ, nhưng em vẫn ko hiểu là tk 632 dùng cho hàng xuất bán thuộc sở hữu của công ty nhưng khi cho bên kia thuê thì cái máy foto này lại ko phải là tài sản thuộc sở hữu của công ty phải ko ạ:khonghiu: :odau:
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

vâng, đúng rồi ạ, nhưng em vẫn ko hiểu là tk 632 dùng cho hàng xuất bán thuộc sở hữu của công ty nhưng khi cho bên kia thuê thì cái máy foto này lại ko phải là tài sản thuộc sở hữu của công ty phải ko ạ:khonghiu: :odau:

Nó vẫn thuộc sở hữu của cty cho thuê vì chỉ chuyển giao quyền sử dụng chứ chưa chuyển giao quyền sở hữu.
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

Đúng là trường hợp này ở bên em là mua đi bán lại đó ah. Em mua dịch vụ cho thuê của công ty A rồi lại bán chính dịch vụ đó cho công ty B. Em cũng nghĩ là khi bên e nhận HĐ từ công ty A thì hạch toán voà TK 632 nhưng e lại không chắc chắn lắm nên phải hỏi lại các Đại sư huynh nhà mình đó ah. Cảm ơn cả nhà nhiều.
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

mình có bán đâu mà quyền sử hữu thuộc về họ được chỉ cho họ quyền sử dụng thôi hạch toán như bác linh sư chuối là ok
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

mình có bán đâu mà quyền sử hữu thuộc về họ được chỉ cho họ quyền sử dụng thôi hạch toán như bác linh sư chuối là ok

vấn đề thắc mắc đang là tk 632 dùng ko đc đúng lắm về kết cấu và nội dung:
TÀI KHOẢN 632

GIÁ VỐN BÁN HÀNGKết cấu và nội dung phản ánh.

Phương pháp hạch toán kế toán.

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phẩm xây lắp (Đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.

Ngoài ra, tài khoản này còn dùng để phản ánh các chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư như: Chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nghiệp vụ cho thuê BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động (Trường hợp phát sinh không lớn); chi phí nhượng bán, thanh lý BĐS đầu tư. . .

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 632 - GIÁ VỐN HÀNG BÁN

1. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên:

Bên Nợ:

- Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, phản ánh:

+ Trị giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ;

+ Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ;

+ Các khoản hao hụt, mất mát của hàng tồn kho sau khi trừ phần bồi thường do trách nhiệm cá nhân gây ra;

+ Chi phí xây dựng, tự chế TSCĐ vượt trên mức bình thường không được tính vào nguyên giá TSCĐ hữu hình tự xây dựng, tự chế hoàn thành;

+ Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng giảm giá hàng tồn kho phải lập năm nay lớn hơn số dự phòng đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

- Đối với hoạt động kinh doanh BĐS đầu tư, phản ánh:

+ Số khấu hao BĐS đầu tư trích trong kỳ;

+ Chi phí sửa chữa, nâng cấp, cải tạo BĐS đầu tư không đủ điều kiện tính vào nguyên giá BĐS đầu tư;

+ Chi phí phát sinh từ nghiệp vụ cho thuê hoạt động BĐS đầu tư trong kỳ;

+ Giá trị còn lại của BĐS đầu tư bán, thanh lý trong kỳ;

+ Chi phí của nghiệp vụ bán, thanh lý BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ.

Bên Có:

- Kết chuyển giá vốn của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã bán trong kỳ sang Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”;

- Kết chuyển toàn bộ chi phí kinh doanh BĐS đầu tư phát sinh trong kỳ để xác định kết quả hoạt động kinh doanh;

- Khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước);

- Trị giá hàng bán bị trả lại nhập kho.

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.

2. Trường hợp doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:

2.1 Đối với doanh nghiệp kinh doanh thương mại:

Bên Nợ:

- Trị giá vốn của hàng hoá đã xuất bán trong kỳ;

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

Bên Có:

- Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã gửi bán nhưng chưa được xác định là tiêu thụ;

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập năm trước);

- Kết chuyển giá vốn của hàng hoá đã xuất bán vào bên Nợ Tài khoản 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

2.2. Đối với doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ:

Bên Nợ:

- Trị giá vốn của thành phẩm tồn kho đầu kỳ;

- Số trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay lớn hơn số đã lập năm trước chưa sử dụng hết).

- Trị giá vốn của thành phẩm sản xuất xong nhập kho và dịch vụ đã hoàn thành.

Bên Có:

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm tồn kho cuối kỳ vào bên Nợ TK 155 “Thành phẩm”;

- Hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho cuối năm tài chính (Chênh lệch giữa số dự phòng phải lập năm nay nhỏ hơn số đã lập dự phòng năm trước chưa sử dụng hết);

- Kết chuyển giá vốn của thành phẩm đã xuất bán, dịch vụ hoàn thành được xác định là đã bán trong kỳ vào bên Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh”.

Tài khoản 632 không có số dư cuối kỳ.
mình hiểu nó là tài khoản phản ánh cho thành phẩm dịch vụ thuộc sở hữu của doanh nghiệp thì đúng hơn, nên mới phân vân :odau:
-----------------------------------------------------------------------------------------
mình có bán đâu mà quyền sử hữu thuộc về họ được chỉ cho họ quyền sử dụng thôi hạch toán như bác linh sư chuối là ok

vấn đề là nó ko đúng cho lắm với kết cấu và nội dung của tk 632 :odau:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

Nếu bên mình xuất HĐ cho thuê bên khác thực hiện và xuất HĐ cho bên mình theo QĐ 48 thì khi có HĐ đầu vào:
Nợ 154
Nợ 13311
Có 111, 112, 331
khi công ty mình xuất HĐ thì
Nợ 632
có 154
nợ 111, 112, 131
có 5113
có 33311
mình hạch toán như vậy có đúng ko các bạn
 
Ðề: Hạch toán dịch vụ cho thuê, và đi thuê

Lấy bên thuê bù bên đi thuê, huề hóa hơn, trốn thuế :))
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top