Góp vốn bằng tài sản.

hanoi1208

New Member
Hội viên mới
Tại Điểm 2a Công văn số 2926TC/TCT (14/3/2005) của Bộ tài chính về chứng từ, thuế đối với tài sản dịch chuyển, góp vốn của doanh nghiệp có hướng dẫn: “Trường hợp góp vốn bằng tài sản không phải đăng ký quyền sở hữu phải có biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản, biên bản định giá tài sản, biên bản điều chuyển tài sản. Các biên bản này được coi là chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và được trích khấu hao tài sản cố định theo qui định”.

Trường hợp công ty có nhận góp vốn bằng tài sản nhưng mới chỉ có biên bản xác định vốn góp thì chưa đủ thủ tục, chứng từ hợp pháp để xác định nguyên giá tài sản cố định và trích khấu hao tài sản cố định.
 

leha

New Member
Hội viên mới
Chứng từ cho các khoản vốn góp

Cty của chúng tôi là cty LD giữa Ý và VN. Theo giấy phép đầu tư thì phía nước ngoài góp vốn bằng:

1/ Tiền mặt, 2/ Máy móc thiết bị, 3/ Chí phí khác ( Chí phí vận chuyển Máy móc thiết bị, chi phí vé máy bay , ăn ở, kể cả lương trong thời gian làm việc tại VN ).
Khoản 1, và khoản 2 xem như đã hợp lệ.

Khoản 3 ( chi phí khác): Phía bên nước ngoài cung cấp bảng lương của các chuyên gia trong thời gian làm tại VN , vé máy bay, khách sạn, ăn uống,...

Vậy xin cho hỏi :
Những hoá đơn chứng từ này có được xem như là cơ sở để ghi nhận nguồn vốn không? Phân bổ chi phí này vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ có được xem như là khoản chi phí hợp lý , hợp lệ không?
 

minhson79

New Member
Hội viên mới
- Chi phí vận chuyển máy móc thiết bị , nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang tên liên doanh , thì được hạch tóan vào nguyên giá TSCĐ để trích khấu hao (Được đưa vào chi phí tính thuế TNDN) .

- Chi phí vé máy bay, ăn, ở của chuyên gia , không phải là người lao động của Công ty liên doanh (do Cty LD ký hợp đồng lao động) thì không được tính vào chi phí khi tính thuế TNDN.

- Về việc có được xem như là cơ sở để ghi nhận nguồn vốn không? thì phụ thuộc vào thỏa thuận của bạn và bên góp vốn liên doanh.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top