Giúp sinh mã quản lý cho từng sản phẩm

daduhu

New Member
Hội viên mới
Bạn nào giúp mình vấn đề này với!
Mình nhập vào cùng một loại sản phẩm trên một bảng với số lượng n!
Bây h yêu cầu chia thành n sản phẩm mỗi sản phẩm là một record riêng với mã quản lý tự sinh (ở đấy mình lấy ngày tháng + số thứ tự đến n)
Bạn nào giúp mình hướng giải quyết với! Cụ thể cảng tốt nhé!
Cám ơn nhiều!
 
Đây là topic access mà bạn! Mình phải làm trên Access!
 
Bạn nào giúp mình vấn đề này với!
Mình nhập vào cùng một loại sản phẩm trên một bảng với số lượng n!
Bây h yêu cầu chia thành n sản phẩm mỗi sản phẩm là một record riêng với mã quản lý tự sinh (ở đấy mình lấy ngày tháng + số thứ tự đến n)
Bạn nào giúp mình hướng giải quyết với! Cụ thể cảng tốt nhé!
Cám ơn nhiều!

Bạn tạo một table, với phần ID thuộc tính là autonumber, tạo 2 phần này có relationship theo kiểu bạn muốn là okies thôi.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top