GIÚP EM VỚI MỌI NGƯỜI ƠI !!! CÓ HẬU TẠ Ạ

thuytram_88

New Member
Hội viên mới
Công ty TNHH LỘC PHÁT chuyên kinh doanh 1 loại sản phẩm N có số liệu trong tháng 12/ N như sau :
+ Số lượng sản phẩm tiêu thụ: 5.000 sản phẩm
+ Giá bán 1 sản phẩm : 80.000 đồng
+ Trong tháng phát sinh định phí sản xuất chung là 60.000.000 đồng, định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 50.000.000 đồng
+ Tỷ lệ số dư đảm phí của sản phẩm N bằng 50%.
Yêu cầu : (các yêu cầu độc lập nhau)
1. Lập báo cáo thu nhập theo dạng số dư đảm phí
2. Tính sản lượng hòa vốn và doanh thu hòa vốn cho tháng 12/N ?
3. Công ty dự kiến tháng 1/N +1, tăng chi phí quảng cáo thêm 10.000.000 đồng, giảm giá bán 3%, biến phí giảm 2.000 đồng/sản phẩm. Để công ty có lợi nhuận sau thuế là 70.000.000 đồng, thuế suất thuế TNDN là 20%. Công ty phải tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm để có mức lợi nhuận sau thuế trên ? ( làm tròn số)

4. Dự kiến quý 1/N+1 số lượng sản phẩm tiêu thụ tháng 01 là 6.000 sản phẩm, tháng 02 là 8.000 sản phẩm, tháng 03 là 7.000 sản phẩm, Công ty mong muốn lượng sản phẩm tồn kho cuối mỗi tháng bằng 5% số lượng sản phẩm tiêu thụ tháng kế tiếp liền kề. Biết rằng, số lượng sản phẩm tồn đầu tháng 01/N+1 là 500 sản phẩm, số lượng sản phẩm tiêu thụ dự kiến tháng 4/N+1 là 9.000 sản phẩm. Hãy lập dự toán sản xuất cho quý 1/N+1 ?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top