giúp em với ạ

Duy061202

New Member
Hội viên mới
Mua một TSCĐ hữu hình có giá mua chưa thuế mà bên bán niêm yết là 100tr, thuế
GTGT 10%. Chưa thanh toán cho người bán. Khi nhận tài sản phát hiện có nhiều điểm không
đạt tiêu chuẩn kỹ thuật như hợp đồng đã ký, nên ban bán đồng ý giảm giá cho doanh nghiệp
5% trên giá chưa thuế. Doanh nghiệp thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển bên bán
chịu toàn bộ là 1,1tr bao gồm thuế GTGT. định khoản giúp em với ạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top