Giúp em phân tích tác động này nha các anh chị

tuonglinh.

New Member
Hội viên mới
1. a/Nợ tk 214 : 152trđ
Nợ tk 811 : 6,4 trđ
Có tk 211 : 158,4 trđ
b/Nợ tk 811 : 3.4 trđ
Có tk 334 : 2 trđ
Có tk 338: 0,38 trđ
Có tk 153 : 0,42 tr đ
Có tk 111(1) : 0,6trđ
c/Nợ tk 111(1) : 1.8 trđ
Có tk 711 : 1,8 trđ
2.a/ Nợ tk 214 : 6 trđ
Nợ tk 811 : 18 trđ
Có tk 211 : 24 trđ
b/ Nợ tk 811: 0,5 trđ
Có 111(1) : 0,5 trđ
c/ Nợ tk 111(1) : 6,38 trđ
Nợ tk 333 : 0,58 trđ
Có tk 711 : 5,8 trđ
Đó là bài tập mà em đã định khoản hết rùi, anh chị nào giúp em phân tích ảnh hưởng của các nghiệp vụ đó lên Báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ được không ạ?
 
Ðề: Giúp em phân tích tác động này nha các anh chị

cho e hỏi giờ mình muốn đăng bài lên diển đài để cho mọi ngừoi cùng góp ý thì làm sao ạh!
 
Ðề: Giúp em phân tích tác động này nha các anh chị

1. a/Nợ tk 214 : 152trđ
Nợ tk 811 : 6,4 trđ
Có tk 211 : 158,4 trđ
b/Nợ tk 811 : 3.4 trđ
Có tk 334 : 2 trđ
Có tk 338: 0,38 trđ
Có tk 153 : 0,42 tr đ
Có tk 111(1) : 0,6trđ
c/Nợ tk 111(1) : 1.8 trđ
Có tk 711 : 1,8 trđ
2.a/ Nợ tk 214 : 6 trđ
Nợ tk 811 : 18 trđ
Có tk 211 : 24 trđ
b/ Nợ tk 811: 0,5 trđ
Có 111(1) : 0,5 trđ
c/ Nợ tk 111(1) : 6,38 trđ
Nợ tk 333 : 0,58 trđ
Có tk 711 : 5,8 trđ
Đó là bài tập mà em đã định khoản hết rùi, anh chị nào giúp em phân tích ảnh hưởng của các nghiệp vụ đó lên Báo cáo tài chính, lưu chuyển tiền tệ được không ạ?

Chào bạn, tốt nhất là bạn post kèm theo phần dữ kiện của nghiệp vụ trên.

Tuy nhiên, theo cách định khoản của bạn, mình phỏng đoán thử xem có đúng với dữ kiện đầu bài ko nhé:D

NV 1: Thanh lý tài sản cố định có nguyên giá là 158,4 tr, khấu hao lũy kế là 152 tr, giá bán thanh lý là 1,8 tr. Còn nghiệp vụ 1b thì mình chịu ko hình dung nỗi. Có lẽ bạn hạch toán nhầm chăng (không lẽ đó là nghiệp vụ phản ảnh chi phí thanh lý tài sản?)

Với nghiệp vụ này, ảnh hưởng lên BCTC là: 1.a => Làm giảm chỉ tiêu TSCĐ là 6,4 tr cụ thể: Giảm chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ 158,4 triệu, Hao mòn lũy kế 152 triệu

Trên LCTT: Ảnh hưởng đến dòng tiền từ hoạt động đầu tư, cụ thể:

Giả sử nghiệp vụ 1b là chi phí thanh lý, thì chỉ tiêu "Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS khác - MS22" tăng lên là +1,2 tr

Nghiệp vụ 2 của bạn cũng tương tự như trên.

Thân,
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top