giup e nv này với

thịnhvyyb

New Member
Hội viên mới
góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát một may móc thiết bị có nguyên giá là 320.000 số khấu hao lũy kế tính đến thời điểm mang đi góp vốn là 150,000 giá trị của may móc thiết bị do hội đồng đánh giá là 195.000
e định khoản thế này đúng hay sai ạ,có cần fai thêm tk 3387 vào không ạ
nợ tk 222: 195.000
nợ tk 214: 150.000
có tk 211: 320.000
có tk 711: 25.000
 
Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ích của mình trong liên doanh) (Chi tiết chênh lệch do đánh giá lại vật tư, hàng hoá đem đi góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát)

Có TK 711 - Thu nhập khác (Số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị ghi sổ kế toán tương ứng với phần lợi ích của các bên khác trong liên doanh).
Vì vậy, theo tôi bạn nên làm như này:
NTK 222 195
CTK 211 150
CTK 3387 45
 
góp vốn vào cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát một may móc thiết bị có nguyên giá là 320.000 số khấu hao lũy kế tính đến thời điểm mang đi góp vốn là 150,000 giá trị của may móc thiết bị do hội đồng đánh giá là 195.000
e định khoản thế này đúng hay sai ạ,có cần fai thêm tk 3387 vào không ạ
nợ tk 222: 195.000
nợ tk 214: 150.000
có tk 211: 320.000
có tk 711: 25.000
Bạn xem lại tỷ lệ góp vốn là bn? cho vào 3387 (theo % góp vốn) và 711 (số còn lại)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top