giùm mình lấy dữ liệu ở form đăng nhập vô textbox ở main form

lebac1990ld

New Member
Hội viên mới
é
qSGxg2i.png
m
tình hình là vầy mình đang thiết ke mot ung dung nho de quan ly tien thu xe hang tháng, nhưng đang gặp một vấn đề đó là tên nhân viên thu tiền, mình muốn lấy nó từ form login, để thực hiện thao tác nộp tiền , khi thực hiện nộp tiền có kèm tên nhân viên thu tiền là tên người đăng nhập trước đó, mong các tiền bối giúp đỡ
mình đã thử khai báo biến toàn cục nhưng chi tháy nó sử dụng trong 1 form , sang form khác lại không được
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top