Giấy nhập khẩu

Giấy nhập khẩu sp ?

  • Abc

    Bình chọn: 0 0.0%
  • Acb

    Bình chọn: 0 0.0%

  • Số thành viên bình chọn
    0
  • Poll closed .

TRẦN NGUYỄN BẢO

New Member
Hội viên mới
em bán đồ bếp nhập khẩu. Mà e toàn tự xách tay. Giờ lên các trang thương mại điện tử họ yêu cầu giấy tờ. Các cao nhân cho e xin ít ý tưởng với ạ ! Đa tạ đa tạ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top