Giảm thuế - giảm gánh nặng cho doanh nghiệp

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Dự kiến thuế suất thu nhập doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ sẽ giảm mạnh từ năm 2020

giảm thuế.jpg


Theo dự thảo Nghị quyết về một số chính sách thuế TNDN nhằm hỗ trợ, phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ được áp dụng như sau:

Áp dụng thuế suất 15% đối với doanh nghiệp siêu nhỏ có tổng doanh thu không quá 3 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 10 người.

Áp dụng thuế suất 17% đối với doanh nghiệp nhỏ có tổng doanh thu không quá 50 tỷ đồng và có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người.

Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục kể từ khi có thu nhập chịu thuế đối với doanh nghiệp siêu nhỏ , doanh nghiệp nhỏ đucợ thành lập mới từ hộ kinh doanh với điều kiện:

+ Hộ kinh doanh quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện đã đăng kí và hoạt động theo quy định của pháp luật, đồng tời có thời gian sản xuất, kinh doanh liên tục ít nhất là 12 tháng tính đên ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh lần đầu.

+ Doanh nghiệp mới thành lập được miễn thuế là doanh nghiệp đăng kí kinh doanh lần đầu không bao gồm trường hợp doanh nghiệp mới thành lập mà có :

Thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật.

Thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.

Thời gian được miễn thuế được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế, trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu thì thời gian miễn thuế được tính từ năm thứ 4.

Sau thời gian miễn thuế, trường hợp doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư thuộc ngành nghề, địa bàn ưu đãi thuế thì tiếp tục được hưởng mức ưu đãi thuế tương ứng theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tài liệu tham khảo:
- Thư viện pháp luật.
- Bộ Tài chính.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top