Giảm giá hàng tồn kho!

Thảo luận trong 'Hàng tồn kho' bắt đầu bởi minhhuong08, 15/5/09.

 1. minhhuong08

  minhhuong08 Yêu thương mong manh Hội viên mới

  Các bác giải thích cho em TK159 với, nếu cty em làm dự phòng giảm giá hàng tồn kho( giá bán< giá vốn)
  thì phải hạch toán tnào?
   
                
 2. phuongthu

  phuongthu là TSCĐ...^_^ Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  tk này dùng để lập dự phòng (phòng xa) cho những vật tư giảm giá so với giá gốc trên sổ.
  cuối mỗi kỳ kế toán, phải xác định mức dự phòng cần lập
  mức dự phòng = số lượng hàng tồn kho tại thời điểm lập * (giá gốc vật tư theo sổ sách - giá trị thuần có thể thực hiện đc)
  khi lập dự phòng
  N632: mức lập dự phòng
  C159:
   
 3. biennhohtx05

  biennhohtx05 New Member Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  Vì giá bán có thể thu được nhỏ hơn so với giá vốn mới cần dự phòng giảm giá hàng tồn kho chứ bạn. vì vậy cái câu màu đỏ của bạn là đương nhiên rồi.
   
 4. minhhuong08

  minhhuong08 Yêu thương mong manh Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  giá gốc ở đây là ???
  Giá trị thuần nữa?
  m không hiểu???
   
 5. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  Em đọc TT 13 2006 :ngugat:
  1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho:
  1.1. Đối tượng lập dự phòng bao gồm nguyên vật liệu, dụng cụ dùng cho sản xuất, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tồn kho (gồm cả hàng tồn kho bị hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, lỗi thời, ứ đọng, chậm luân chuyển), sản phẩm dở dang, chi phí dịch vụ dở dang (sau đây gọi tắt là hàng tồn kho) mà giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được và đảm bảo điều kiện sau:
  - Có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính hoặc các bằng chứng khác chứng minh giá vốn hàng tồn kho.
  - Là những vật tư hàng hóa thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
  Trường hợp nguyên vật liệu có giá trị thuần có thể thực hiện được thấp hơn so với giá gốc nhưng giá bán sản phẩm dịch vụ được sản xuất từ nguyên vật liệu này không bị giảm giá thì không được trích lập dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho đó.
  1.2. Phương pháp lập dự phòng:
  Mức trích lập dự phòng tính theo công thức sau:

  Mức dự phòng giảm giá vật tư hàng hóa
  = Lượng vật tư hàng hóa thực tế tồn kho tại thời điểm lập báo cáo tài chính
  x Giá gốc hàng tồn kho theo sổ kế toán
  - Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho

  Giá gốc hàng tồn kho bao gồm: chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác theo quy định tại Chuẩn mực kế toán số 02 - Hàng tồn kho ban hành kèm theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
  Giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho (giá trị dự kiến thu hồi) là giá bán (ước tính) của hàng tồn kho trừ chi phí để hoàn thành sản phẩm và chi phí tiêu thụ (ước tính).
  Mức lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho được tính cho từng loại hàng tồn kho bị giảm giá và tổng hợp toàn bộ vào bảng kê chi tiết. Bảng kê là căn cứ để hạch toán vào giá vốn hàng bán (giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hoá tiêu thụ trong kỳ) của doanh nghiệp.
  Riêng dịch vụ cung cấp dở dang, việc lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tính theo từng loại dịch vụ có mức giá riêng biệt.
  1.3. Xử lý khoản dự phòng:
  Tại thời điểm lập dự phòng nếu giá gốc hàng tồn kho cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thì phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo các quy định tại điểm 1.1, điểm 1.2 nêu trên.
  - Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập bằng số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp không phải trích lập khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho;
  - Nếu số dự phòng giảm giá phải trích lập cao hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp trích thêm vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp phần chênh lệch.
  - Nếu số dự phòng phải trích lập thấp hơn số dư khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, thì doanh nghiệp phải hoàn nhập phần chênh lệch vào thu nhập khác.
  1.4. Xử lý huỷ bỏ đối với vật tư, hàng hoá đã trích lập dự phòng:
  a. Hàng tồn đọng do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, dịch bệnh, hư hỏng do không còn giá trị sử dụng ... như: dược phẩm, thực phẩm, vật tư y tế, con giống, vật nuôi, vật tư hàng hoá khác phải huỷ bỏ thì xử lý như sau:
  Lập Hội đồng xử lý tài sản của doanh nghiệp để thẩm định tài sản bị huỷ bỏ. Biên bản thẩm định phải kê chi tiết tên, số lượng, giá trị hàng hoá phải huỷ bỏ, nguyên nhân phải huỷ bỏ, giá trị thu hồi được do bán thanh lý, giá trị thiệt hại thực tế.
  Mức độ tổn thất thực tế của từng loại hàng tồn đọng không thu hồi được là khoản chênh lệch giữa giá trị ghi trên sổ kế toán trừ đi giá trị thu hồi do thanh lý (do người gây ra thiệt hại đền bù, do bán thanh lý hàng hoá).
  b. Thẩm quyền xử lý: Hội đồng quản trị (đối với doanh nghiệp có Hội đồng quản trị) hoặc Hội đồng thành viên (đối với doanh nghiệp có Hội đồng thành viên); Tổng giám đốc, Giám đốc (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng quản trị); chủ doanh nghiệp căn cứ vào Biên bản của Hội đồng xử lý, các bằng chứng liên quan đến hàng hoá tồn đọng để quyết định xử lý huỷ bỏ vật tư, hàng hoá nói trên; quyết định xử lý trách nhiệm của những người liên quan đến số vật tư, hàng hoá đó và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước chủ sở hữu và trước pháp luật.
  c. Xử lý hạch toán:
  Giá trị tổn thất thực tế của hàng tồn đọng không thu hồi được đã có quyết định xử lý huỷ bỏ, sau khi bù đắp bằng nguồn dự phòng giảm giá hàng tồn kho, phần chênh lệch thiếu được hạch toán vào giá vốn hàng bán của doanh nghiệp.
   
 6. minhhuong08

  minhhuong08 Yêu thương mong manh Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  Có 1 số hàng bên m xuất hoá đơn: Giá bán< giá vốn , bây giờ m phải làm gì??? Vì Hoá đơn xuất đi rùi không thể sửa.
  Báo cáo TC năm 2008 kế toán cty em k lập dự phòng giảm giá , sang năm 2009 mới phát sinh vấn đề giá hàng bán nhở hơn giá vốn. Bây giờ em phải làm sao các bac giúp em với:thodai:
   
  Chỉnh sửa cuối: 15/5/09
 7. biennhohtx05

  biennhohtx05 New Member Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  Không cần phải điều chỉnh gì đâu bạn. Chuyện bán hàng bị thua lỗ như vậy là chuyện không ai muốn mà, đơn vị mình có khi bán TP còn thấp hơn cả giá nguyên liệu đầu vào đấy (tất nhiên là gía bán phải theo giá thị trường tại thời điểm)
   
 8. minhhuong08

  minhhuong08 Yêu thương mong manh Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  Khi hạch toán trên sổ thì mình phải làm ntn theo bạn nói????
   
 9. biennhohtx05

  biennhohtx05 New Member Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  Làm như bình thường, ghi nhận doanh thu và giá vốn, kết quả (lỗ).
  Chắc Công ty bạn chưa bị lỗ bao giờ nên bạn mới thắc mắc vậy.
   
 10. minhhuong08

  minhhuong08 Yêu thương mong manh Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  Như bạn nói thì không phải làm dự phòng giảm giá hàng bán nữa????
   
 11. biennhohtx05

  biennhohtx05 New Member Hội viên mới

  Ðề: Giảm giá hàng tồn kho!

  Bạn chỉ lập khi cuối kỳ kế toán để đưa lợi nhuận giảm xuống, lý do thì có nhiều cả lý do tích cực và lý do tiêu cực.
  Nếu không có căn cứ đáng tin cậy thì khoản trích lập dư phòng giảm giá của bạn không được tính vào chi phí khi quyết toán thuế TNDN khi đó DN bạn lại chịu thêm nhiều thiệt hại nữa, cái khoản chi phí bị loải này đâu phải kế toán nào cũng có thể xử lý để đưa vào chi phí của năm sau.
  Nếu bạn cho là giảm gía thời điểm hiện tại chỉ là nhất thời hay bạn muốn đóng nhiều thuế TNDN để "lấy thành tích" thì không cần lập dự phòng. Cơ quan thuế không khuyến khích bạn dự phòng mọi thứ đâu.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.