Giá trị hàng hóa biếu tặng cho khách hàng có tính vào chi phí hợp lý không?

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Câu hỏi:
Kính gửi: Chuyên mục hỏi đáp chính sách tài chính. Công ty chúng tôi là Công ty cổ phần, đơn vị chúng tôi gửi đến chuyên mục hỏi đáp chính sách tài chính như sau: Khi mua hàng hoá về để biếu tặng cho khách hàng thì đơn vị được khấu trừ thuế gtgt đầu vào, khi xuất hàng ra để biếu tặng thì đơn vị xuất hoá đơn đầu ra và có tính thuế GTGT đầu ra. Vì là hàng biếu tặng đơn vị không có thu tiền, đơn vị hạch toán cả giá trị hàng hoá bao gồm cả phần thuế GTGT đầu ra vào chi phí. Khi xác định thuế TNDN, đơn vị có được tính vào chi phí hợp lý tất cả giá trị hàng hoá biếu tặng cho khách hàng bao gồm cả phần thuế GTGT đầu ra không?

biếu tặng.png

Trả lời:
a.png

b.png


Nguồn: http://www.mof.gov.vn
 

tuoiteen91

New Member
Hội viên mới
1. nội dung thì có thể ghi là hàng tặng ko thu tiền
2 hạch toán: bạn thu tiền thì bạn hạch toán tk phải thu, còn bạn ko thu tiền thì bạn hạch toán luôn nợ 641,642 nhé. chi phí này là chi phí bị loại rta khi quyết toán tndn bạn nhé bạn hạch toán 1 lần lúc mua về thì nên nhập kho, sau đó xuất tặng thì nên hạch toán tk cp,
 

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
1. nội dung thì có thể ghi là hàng tặng ko thu tiền
2 hạch toán: bạn thu tiền thì bạn hạch toán tk phải thu, còn bạn ko thu tiền thì bạn hạch toán luôn nợ 641,642 nhé. chi phí này là chi phí bị loại rta khi quyết toán tndn bạn nhé bạn hạch toán 1 lần lúc mua về thì nên nhập kho, sau đó xuất tặng thì nên hạch toán tk cp,
Như công văn ở trên đã hướng dẫn thì chi phí mua quà tặng biếu khách hàng nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN bạn nhé.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top