Gấppppp - Mọi người giúp em định khoản nghiệp vụ này với !!!

DiiLii

New Member
Hội viên mới
5.Trong T6/N, TSCĐ biến động như sau.Hãy trích và định khoản khấu hao trong tháng6?

Ngày 1/6/2014, mua 1 nhà văn phòng có nguyên giá 540.000.000đ, thời gian sử dụng 15 năm.Sử dụng cho bộ phận Bán Hàng.

Ngày 11/6/2014, bán 1 cửa hàng có nguyên giá là 500.000.000đ, thời gian sử dụng là 10 năm.Biết cửa hàng sử dụngtrong bộ phận Bán Hàng.

Ngày 16/6/2014, mua 1 xe đưa rước công nhân viên có nguyên giá là 288.000.000đ.Thời gian sử dụng 8 năm.Sử dụng cho bộ phận QLDN.


Em xin cảm ơnnnn
 

TT Thanh Qúy

Member
Hội viên mới
Chào bạn DiiLii nhé, theo ý kiến của mình thì định khoản như vậy nè :

BT1.PNG

Còn nghiệp vụ bán cửa hàng vào ngày 11/6 do bạn chưa nói rõ giá trị còn lại của TS nên mình không định khoản khấu hao được nhé.

Chúc bạn học tốt nhé ^^
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top