gấp, thanh tra thuế TNCN, giải trình làm sao?

heoquay89

New Member
Hội viên mới
Hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2011 của mình đang tính TN tính thuế trước quy đổi bằng công thức sau:
TNTT trước quy đổi = TNCT - trừ các khoản giảm trừ (Gia cảnh,bảo hiểm) - thuế đã nộp ở nước ngoài.
Cho mình hỏi cái chỗ "Thuế đã nộp ở nước ngoài kia" dựa vào văn bản luật nào quy định được trừ khi tính TNTT trước quy đổi. Phần này người khác quyết toán nhưng mình phải đi giải trình với thuế. Mình ko rõ tại sao lại trừ như thế, hình như theo 111 thì ko được trừ như thế thì phải. Nhưng đây là quyết toán trước khi có 111 nên mình ko biết dựa vào văn bản nào để giải thích
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top