Fifo , lifo , bình quân gia quyền ??

hellboy7_10

New Member
Hội viên mới
Tồn kho dầu kỳ :120kg , đơn giá 5.000 đ/kg
-Ngày 2/2 nhập kho 250kg , đơn giá 5.100 đ/kg
-Ngày 5/2 xuất kho 200kg
-Ngày 10/2 nhập kho 100kg , đơn giá 5.120 đ/kg
-Ngày 20/2 xuất kho 120kg

Yêu Cầu : Tính giá xuất vào ngày 5/2 và 20/2 theo pp
1.FIFO
2.LIFO
3.Bình quân gia quyền liên hoàn (tính mỗi lần xuất )
4.Bình quân gia quyền cuối kỳ (tính 1 lần vào cuối kỳ)
 

cnhaui

Member
Hội viên mới
Ðề: Fifo , lifo , bình quân gia quyền ??

Tồn kho dầu kỳ :120kg , đơn giá 5.000 đ/kg
-Ngày 2/2 nhập kho 250kg , đơn giá 5.100 đ/kg
-Ngày 5/2 xuất kho 200kg
-Ngày 10/2 nhập kho 100kg , đơn giá 5.120 đ/kg
-Ngày 20/2 xuất kho 120kg

Yêu Cầu : Tính giá xuất vào ngày 5/2 và 20/2 theo pp
1.FIFO
2.LIFO
3.Bình quân gia quyền liên hoàn (tính mỗi lần xuất )
4.Bình quân gia quyền cuối kỳ (tính 1 lần vào cuối kỳ)
1. FIFO
- Ngày 5/2:
GXK= 120x5.000 + 80x5.100 = 1.008.000 đ
- Ngày 20/2:
GXK = 120x 5.100 = 612.000 đ

2. LIFO
- Ngày 5/2:
GXK= 200x5.100 = 1.020.000 đ
- Ngày 20/2:
GXK = 100x 5.120 + 20x 5.100 = 614.000 đ

3. Bình quân gia quyền liên hoàn
- Ngày 5/2:
GXK= 200x [(120x5.000 + 250x 5.100)/(120+250)]= 1.013.514 đ
- Ngày 20/2:
GXK = 120x [(120x5.000 + 250x 5.100) – 1.013.514+ 100x 5.120]/(120+250-200+100)
= 610.438 đ

4. Bình quân gia quyền cuối kỳ
GXK bình quân= (120 x5.000 + 250x 5.100 + 100x 5.120)/ (120+250+100)= 5.078,72
- Ngày 5/2:
GXK= 200x5.078,72 = 1.015.744 đ
- Ngày 20/2:
GXK = 120x 5.078,72 = 609.446 đ
 

lovelove.ho

New Member
Hội viên mới
Ðề: Fifo , lifo , bình quân gia quyền ??

Đang học nguyên lý kế toán à bạn, đây là một bài toán trong phương pháp xuất kho, nếu bạn chịu khó theo dõi giảng bài thì bài này rất đơn giản.
1. FIFO: Phương pháp nhập trước, xuất trước:
Đơn giá ngày 5= (120*5000+80*5100)/200=1.008.000/200= 5040
Đơn giá ngày 20= 5100
2.LIFO:
Đơn giá ngày 5 = Đơn giá ngày 2= 5100
Đơn giá ngày 20 = (100*5120 + 20*5100)/120=614000/120=5116,7
3. Phương pháp bình quân sau mỗi lẫn xuất:
Đơn giá ngày 5 = (120*5000+250*5100)/(120+250)= 1875000/370=5067,7
Đơn giá ngày 20 = (120*5000+250*5100+100*5120)/(120+250+100)=2387000/470=5078,7
4. Phương pháp bình quân cả kỳ dự trữ:
Đơn giá xuất= (120*5000+250*5100+100*5120)/(120+250+100)=2387000/470=5078,7
Chúc bạn học tốt!
 

cnhaui

Member
Hội viên mới
Ðề: Fifo , lifo , bình quân gia quyền ??

3. Phương pháp bình quân sau mỗi lẫn xuất:
Đơn giá ngày 5 = (120*5000+250*5100)/(120+250)= 1875000/370=5067,7
Đơn giá ngày 20 = (120*5000+250*5100+100*5120)/(120+250+100)=2387000/470=5078,7
1. Không có phương pháp tính giá xuất kho nào là phương pháp bình quân sau mỗi lần xuất.
2. Đơn giá ngày 20 tính sai rồi
Chú ý:
Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập = Trị giá thực tế sản phẩm, hàng hóa, vật tư sau mỗi lần nhập/ Số lượng sản phẩm, hàng hóa, vật tư sau mỗi lần nhập
 

daoduyhung

New Member
Hội viên mới
Ðề: Fifo , lifo , bình quân gia quyền ??

Tồn kho dầu kỳ :120kg , đơn giá 5.000 đ/kg
-Ngày 2/2 nhập kho 250kg , đơn giá 5.100 đ/kg
-Ngày 5/2 xuất kho 200kg
-Ngày 10/2 nhập kho 100kg , đơn giá 5.120 đ/kg
-Ngày 20/2 xuất kho 120kg

Yêu Cầu : Tính giá xuất vào ngày 5/2 và 20/2 theo pp
1.FIFO
2.LIFO
3.Bình quân gia quyền liên hoàn (tính mỗi lần xuất )
4.Bình quân gia quyền cuối kỳ (tính 1 lần vào cuối kỳ)
Giải
1. Fifo :
5/2 : 120x5000+80x5100=1875nd
20/2 : 120x5100=612nd
2. Lifo
5/2 : 200x5100=1020nd
20/2 : 100x5120+20x5100=614nd
3. BQGQ liên hoàn ( sau mỗi lần nhập )
DG 5/02 = (120x5000+250x5100)/120+250=5.067x200
DG 20/02 = ( 5.067x170+100x5120)/170+100=5.087x120
4. BQGQ cuối kỳ :
DG = (120x5000+250x5100+100x5120)/120+250+100=4.098
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top