Em gặp vấn đề với tiền gửi ngân hàng mọi người có kinh nghiệm xin giúp đỡ

camthithi

Member
Hội viên mới
-Ngày 30/11 Gđ mở tk 300 usd ( lấy tỷ giá nào??)
-Ngày 19/12 xuất hàng bán, khi xuất HĐ 3330.6 usd ( tỷ giá tờ khai là 22.517đ)
-Ngày 25/12 phí ngân hàng 1.1usd
-Ngày 19/01 khách hàng Ck tiền về 2247.6 usd
phí ngân hàng 7usd -> 2240.6 ( lúc này tính theo tỷ giá nào??)
Mong mọi người giúp đỡ, em mới ra trường nên còn non kém kinh nghiệm :turnhead:
 

thevinhktkt

Member
Hội viên mới
-Ngày 30/11 Gđ mở tk 300 usd ( lấy tỷ giá nào??) >>>> Lấy theo tỷ giá mua của NH mở TK
-Ngày 19/12 xuất hàng bán, khi xuất HĐ 3330.6 usd ( tỷ giá tờ khai là 22.517đ) >>> Không lấy tỷ giá tờ khai mà ghi theo tỷ giá mua của NH
-Ngày 25/12 phí ngân hàng 1.1usd
-Ngày 19/01 khách hàng Ck tiền về 2247.6 usd >>> Nợ 1122 tỷ giá mua x 2240,6/ Có 131 tỷ giá ghi sổ x 2240,6
phí ngân hàng 7usd -> 2240.6 ( lúc này tính theo tỷ giá nào??) >>> Nợ 642 tỷ giá mua x 7 / Có 131 tỷ giá ghi sổ x 7
Phần chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ và tỷ giá mua ghi nhận 515 hoặc 635 tùy thuộc lãi lỗ tỷ giá ghi sổ hay tỷ giá mua cao hơn
Mong mọi người giúp đỡ, em mới ra trường nên còn non kém kinh nghiệm :turnhead:
 

malanh2708

ĐẸP TRAI ĐÂU PHẢI LỖI
Hội viên được tín nhiệm
Hội viên mới
-Ngày 30/11 Gđ mở tk 300 usd ( lấy tỷ giá nào??)
-Ngày 19/12 xuất hàng bán, khi xuất HĐ 3330.6 usd ( tỷ giá tờ khai là 22.517đ)
-Ngày 25/12 phí ngân hàng 1.1usd
-Ngày 19/01 khách hàng Ck tiền về 2247.6 usd
phí ngân hàng 7usd -> 2240.6 ( lúc này tính theo tỷ giá nào??)
Mong mọi người giúp đỡ, em mới ra trường nên còn non kém kinh nghiệm :turnhead:
http://vaa.net.vn/Tin-tuc/Tin-chi-tiet/newsid/3874/Diem-moi-ve-hach-toan-ty-gia-hoi-doai-theo-Thong-tu-2002014TT--BTC
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top