Em cần gấp,có pro nào ra tay giúp e với!!!!

vitxinh91

New Member
Hội viên mới
Nhờ a/c nào học chuyên ngành inh tế dịch giúp e các thuật ngữ chuyên ngành này với
1. kế toán tài chinh
2. kế toán quốc tế
3. kế toán quản trij
4. Phân tích hoạt động kinh doanh
5. kế toán ngân sách
6. Tài chính hành chính sự nghiệp
7. quản li ngân sách nhà nước
8. kiemr toán báo cáo tài chính
9. kiểm soát nội bộ
10. khiểm toán toàn phần
11.thị trường chứng khoán
12. kế toán ngân hàng
13. kiẻm toán
14. kiểm toán kho bạc
15.kiểm toán hoạt động
16. kế toán tài chính nâng cao
17.kế toán quản trị nâng cao
18. phân tích tài chính nâng cao
19. khóa luận hoặc thay bằng khóa luận
20. chuyen ngành kiểm toán
21. chuyên ngành kiểm toán hành chính sự nghiêp
 

vuongkimanh

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em cần gấp,có pro nào ra tay giúp e với!!!!

1. kế toán tài chinh = Financial accounting
2. kế toán quốc tế = International accounting
3. kế toán quản trị = Management accounting
4. Phân tích hoạt động kinh doanh = Operating activities analysis
5. kế toán ngân sách = Budgetary accounting
6. Tài chính hành chính sự nghiệp = Finance of public administration
7. quản li ngân sách nhà nước = State budget management
8. kiểm toán báo cáo tài chính = Audit of financial statements
9. kiểm soát nội bộ = Internal audit
10. kiểm toán toàn phần = Comprehensive auditing

---------- Post added at 11:07 ---------- Previous post was at 11:03 ----------

và đây nữa
11.thị trường chứng khoán = stock market
12. kế toán ngân hàng = Financial accounting
13. kiẻm toán = Audit
14. kiểm toán kho bạc = Treasury audit
15.kiểm toán hoạt động = Performance audit
16. kế toán tài chính nâng cao = Advanced financial accounting
17.kế toán quản trị nâng cao = Advanced management accounting
18. phân tích tài chính nâng cao = Advanced finance analysis
19. khóa luận hoặc thay bằng khóa luận = Thesis
20. chuyen ngành kiểm toán = Major in audit
21. chuyên ngành kiểm toán hành chính sự nghiêp major in adudit of public administration
 

latuse

New Member
Hội viên mới
Ðề: Em cần gấp,có pro nào ra tay giúp e với!!!!

cụ thể là giúp cái gì
 

nguyenhoa2

Member
Hội viên mới
Ðề: Em cần gấp,có pro nào ra tay giúp e với!!!!

Thêm các từ chuyên nhành kế toán bằng tiếng anh :)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top