Ebook ngành thuế phiên bản mới nhất 2013

TranTuan

Ichimoker
Administrator
Super Moderators
Ebook Thuế Phiên bản: 2013.v01 - Quảng Ninh, 01/01/2013 được chia sẻ bởi Thầy Đào Thụy Hưng - chuyên viên Cục Thuế Tỉnh Quảng Ninh

ebook_nghiep_vu_thue_2013.jpg


1.- Công văn 17164/BTC-TCT về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức tín dụng do Bộ Tài chính ban hành;

2.- Công văn của Tổng cục Thuế số 4569/TCT-CS ngày 20/12/2012 v/v xử lý thuế GTGT của TSCĐ, hàng hóa đã khấu trừ khi giải thể doanh nghiệp

3.- Nghị định 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp;

4.- Quyết định 08/2012/QĐ-KTNN về Quy định danh mục hồ sơ kiểm toán; chế độ nộp lưu, bảo quản, khai thác và huỷ hồ sơ kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành;

5.- Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành;

6.- Thông tư 199/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP về chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

7.- Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

8.- Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 4/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động;

9.- Thông tư 177/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành;

10.- Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ (Tiếp tục gia hạn thêm 03 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 6 năm 2012 đã được gia hạn của doanh nghiệp là các đối tượng được quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ).

Link 1 (Thầy Đào Thụy Hưng): Ebook-Thue2013-v01.rar

Link 2 (Người Đưa Tin): Ebook-Thue2013-v01.rar

Link 3 (Server DKT): www.danketoan.com/Ebook_Thue_2013_v01.rar

Kính thay mặt tất cả các thành viên, trân trọng chuyển lời chân thành cám ơn Thầy Đào Thuỵ Hưng.

(Nguồn : Anh Kế Toán Già Gân, post tại danketoan.com)
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top