Dữ liệu trong mainForm và subForm

pherotao

New Member
Hội viên mới
Xin chào các bạn trên diễn đàn!
Tôi có 2 yêu cầunhỏ nhờ các bạn xem xét giúp đỡ:
1. Tôi có 1 mainform và 1 subform dữ liệu. Tôi muốn ngăn mainform lưu dữ liệu khi subform bị rỗng (vd: mainform Hóa Đơn (khóa chính: MAHD, subform Nhập Hàng (khóa phụ: MAHD)). Tôi có thiết kế nút "Thêm" và nút "Ghi" để phục vụ cho việc nhập liệu. Khi đang nhập trong mainForm mà chưa nhập trong subForm thì báo lỗi, cũng như không cho lưu dữ liệu.
2. Tôi muốn in hóa đơn với các dữ liệu mà tôi vừa nhập (bất kể dữ liệu đó ở trước, ở sau, ở giữa...).
Xin chân thành cảm ơn!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top