Đóng bảo hiểm ở phường xã?

Mèo Tồ

Lười Nhất DKT
Hội viên mới
Cho mình hỏi: Bây giờ cá nhân muốn đóng bảo hiểm gối tiếp thời gian đã bị cách quãng, nhưng đóng ở phường xã có được không? hay phải đóng lại từ đầu? :gaitai::gaitai:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top