Định khoản ntn khi DN mình cho thuê Tài chính?

yamsi

New Member
Hội viên mới
Có số liệu cho thuê tài chính sử dụng trong sản xuất như sau:
NgGiá: 1.850.000.000
Số nợ gốc phải trả kỳ này: 160.000.000
Nợ gốc còn phải trả: 1.210.000.000
Lãi phải trả trên nợ gốc kỳ này: 1.900.000
Khấu hao lũy kế: 740.000.000
Nghiệp vụ này mình phải DK thê nào cac bạn? Cảm ơn các bạn đã đc đề tài này của mình! Giúp mình nhé!
:love05:

---------- Post added at 07:09 AM ---------- Previous post was at 06:48 AM ----------

Có anh chị em nào rảnh khôn ạh? Vào xem giùm Yam bài này xíu nhé!:k5798618:
 
Có số liệu cho thuê tài chính sử dụng trong sản xuất như sau:
NgGiá: 1.850.000.000
Số nợ gốc phải trả kỳ này: 160.000.000
Nợ gốc còn phải trả: 1.210.000.000
Lãi phải trả trên nợ gốc kỳ này: 1.900.000
Khấu hao lũy kế: 740.000.000
Nghiệp vụ này mình phải DK thê nào cac bạn? Cảm ơn các bạn đã đc đề tài này của mình! Giúp mình nhé!
:love05:

---------- Post added at 07:09 AM ---------- Previous post was at 06:48 AM ----------

Có anh chị em nào rảnh khôn ạh? Vào xem giùm Yam bài này xíu nhé!:k5798618:


+ Khi nhận TSCĐ thuê TC:
Nợ TK 212: TSCĐ thuê TC( giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 342: Nợ dài hạn( giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của TS thuê trừ(-) số nợ gốc phải trả kỳ này
Có TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả(số nợ gốc phải trả kỳ này)

+ Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ:
Nợ TK 212
Có TK 142
Có TK 111, 112
+ Cuối kỳ, kế toán xác định số nợ gốc thuê TC đến hạn trả trong kỳ kế toán tiếp theo
Nợ TK 342
Có TK 315
+ Định kỳ nhận được hóa đơn thanh toán thuê TC
- Khi xuất tiền trả nợ gốc, tiền lãi thuê:
Nợ TK 635- Tiền lãi thuê trả kỳ này
Nợ TK 315- Nợ gốc trả kỳ này
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112
- DN chưa trả tiền ngay:
Nợ TK 635- Tiền lãi thuê
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả

---------- Post added at 08:17 PM ---------- Previous post was at 07:55 PM ----------

Quên mất 1 bút toán
+ Định kỳ, kế toán trích khấu hao TSCĐ thuê TC
Nợ TK 623, 627, 641, 642, 242...
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ thuê TC
Đồng thời ghi nợ TK 009- Nguồn vốn khấu hao TSCĐ
+ Khi trả lại TSCĐ thuê TC:
Nợ TK 214
Có TK 212
...
 
Ðề: Re: Định khoản ntn khi DN mình cho thuê Tài chính?

+ Khi nhận TSCĐ thuê TC:
Nợ TK 212: TSCĐ thuê TC( giá chưa có thuế GTGT)
Có TK 342: Nợ dài hạn( giá trị hiện tại của khoản thanh toán tiền thuê tối thiểu hoặc giá trị hợp lý của TS thuê trừ(-) số nợ gốc phải trả kỳ này
Có TK 315: Nợ dài hạn đến hạn trả(số nợ gốc phải trả kỳ này)

+ Chi phí trực tiếp ban đầu liên quan đến hoạt động thuê tài chính được ghi nhận vào nguyên giá TSCĐ:
Nợ TK 212
Có TK 142
Có TK 111, 112
+ Cuối kỳ, kế toán xác định số nợ gốc thuê TC đến hạn trả trong kỳ kế toán tiếp theo
Nợ TK 342
Có TK 315
+ Định kỳ nhận được hóa đơn thanh toán thuê TC
- Khi xuất tiền trả nợ gốc, tiền lãi thuê:
Nợ TK 635- Tiền lãi thuê trả kỳ này
Nợ TK 315- Nợ gốc trả kỳ này
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 111, 112
- DN chưa trả tiền ngay:
Nợ TK 635- Tiền lãi thuê
Nợ TK 133- Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 315- Nợ dài hạn đến hạn trả

---------- Post added at 08:17 PM ---------- Previous post was at 07:55 PM ----------

Quên mất 1 bút toán
+ Định kỳ, kế toán trích khấu hao TSCĐ thuê TC
Nợ TK 623, 627, 641, 642, 242...
Có TK 214- Hao mòn TSCĐ thuê TC
Đồng thời ghi nợ TK 009- Nguồn vốn khấu hao TSCĐ
+ Khi trả lại TSCĐ thuê TC:
Nợ TK 214
Có TK 212
...

Bên bạn ấy là bên thực hiện cho thuê mà, đâu phải bên đi thuê đâu.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top