Định khoản giúp e các nghiệp vụ bên dưới với ạ

Hoàngg

New Member
Hội viên mới
1. Ngày 1/8, xuất kho hàng hóa bán cho công ty B, trị giá 35 000, giá bán chưa thuế là 45 000 thuế suất thuế GTGT 10%, Chiết khấu thương mại cho khách hàng là 1,5%. Công ty B chưa thanh toán
2. Ngày 5/8, xuất kho gửi bán cho công ty X, giá xuất kho là 150 000, bao bì đi kèm tính giá riêng là 2300, giá bán chưa thuế là 180 000, thuế suất thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển hàng đã thanh toán bằng Tiền mặt theo tổng giá thanh toán là 1980, thuế suất thuế GTGT 10%.
3. Ngày 10/8, nhận được giấy báo có ngân hàng về số tiền công ty B thanh toán
4. Ngày 14/8, mua hàng hóa trị giá mua chưa thuế là 240 000, bao bì đi kèm có tính giá riêng là 3600, chưa bao gồm thuế GTGT 10%. Toàn bộ đã thanh toán bằng chuyển khoản.
- 50% Số hàng này được Doanh nghiệp giao bán tay với giá bán chưa thuế là 142 800, thuế suất thuế GTGT 10%, khách hàng đã thanh toán ngay bằng chuyển khoản và được hưởng CK là 1%.
- 50% số hàng còn lại đưa về nhập kho và phát hiện thiếu một lượng trị giá 5 500 ( đã bao gồm thuế GTGT 10% ) do cán bộ thu mua làm thất thoát và phải bồi thường trực tiếp bằng Tiền mặt. ( Bao bì tính tỷ lệ tương ứng với hàng hóa )
5. Ngày 20/8, công ty X thông báo đã bán hết số hàng Doanh nghiệp gửi bán và đã chuyển khoản để thanh toán cho Doannh nghiệp.
6. Ngày 22/8, xuất kho hàng hóa bán theo hợp đồng trả góp, giá xuất kho là 64 000, giá bán tính theo giá bán trả ngay là 80 000, khách hàng đã thanh toán bằng tiền mặt lần đầu là 24 000, số còn lại thanh toán định kỳ vào cuối các tháng bằng chuyển khoản trong 10 tháng, với lãi suất trả góp là 2% /tháng.
7 . Ngày 24, xuất bán hàng hóa cho công ty H, trị giá xuất kho là 80 000, giá bán chưa thuế là 100 00, thuế suất thuế GTGT là 10%. khách hàng được Doanh nghiệp cho hưởng Chiết khấu là 2% trừ vào nợ phải thanh toán. Công ty H đồng ý thanh toán ngay bằng chuyển khoản để được hưởng Chiết khấu 1%. Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có của ngân hàng trong ngày.
Yêu cầu : Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng tại Doanh nghiệp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top