Định khoản dùm em bài này với ạ

HUA KIM TUYEN

New Member
Hội viên mới
Nhận vốn góp của Công ty ABC (tỷ lệ biểu quyết 25%) bằng NVL chính, số lượng 5.000 kg. NVL chính đã được nhập kho. Công ty ABC cho biết giá ghi sổ kế toán số vật liệu này là 118/kg. Giá trị vốn góp được đánh giá lại là 122/kg.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top